Πέμπτη, 18-ΙΟΥ-2024, 3:12 PM
Welcome Ξωτικό | RSS


Αριστερό Μονοπάτι (Από το μέλος μας Casta)

Αριστερό Μονοπάτι
  Ανάμεσα στους όρους (Left -Hand Path)Αριστερό Path και (The Right-Hand Path) δεξιό Path υπάρχει μια διαχωριστική γραμμή δημιουργώντας δύο αντίθετες φιλοσοφίες Το Αριστερό Path που βρίσκεται  στην δυτική εσωτερική παράδοση, το  οποίο καλύπτει διάφορες ομάδες οι οποίες περιέχουν τόσο τον αποκρυφισμό όσο και την τελετουργική μαγεία. Το μεν   αριστερό Path εξισώνεται με  την κακόβουλη Black  Magic  Ενώ  το δεξιό  Path εξισώνεται με  την White Magic  Ορισμένοι  αποκρυφιστές έχουν επικρίνει κατά καιρούς τον ορισμό/ διαχωρισμού, πιστεύοντας ότι η Αριστερά-Δεξιά πλευρά αναφέρεται απλώς σε διαφορετικά είδη εργασίας , και δεν παραπέμπουν κατ 'ανάγκη σε καλές  ή κακές  μαγικές ενέργειες.
   Οι πιο πρόσφατες ερμηνείες βασίζουν την ρίζα τους , σε ορισμούς που αναφέρονται μέσα από τις ινδική  Τάντρα , όσο αφορά  το δεξί μονοπάτι, και θεωρείται σαν  ένας ορισμός για τις μαγικές ομάδες οι οποίες ακολουθούν συγκεκριμένες ηθικούς κώδικες και  υιοθετούν την κοινωνική σύμβαση. Σε αντίθεση  το αριστερό Path που υιοθετούν εντελώς  την αντίθετη στάση, παντρεύοντας το σπάσιμο των taboos και την εγκατάλειψη της όποιας ηθικής.  Κάποιοι  σύγχρονοι  αποκρυφιστές έχουν τονίσει ότι ένας σωστός, επαγγελματίας, μάγος αποκρυφιστής,  έχει την δύναμη να ακολουθήσει και τις δυο διαδρομές γιατί κατ’  ουσία έχουν τους ίδιους στόχους

Ορολογία
 Δεν υπάρχει καμία αποδεκτή ορολογία  για το τι περιλαμβάνει το αριστερό Path  και ούτε αναφέρεται πουθενά ποια είναι τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του.  Πρόσφατοι  υποστηρικτές των όρων, όπως η Madame Blavatsky, πιστεύουν  ότι ουσιαστικά και τα δυο είναι ενωμένα και ταιριασμένα  η Black  Magic με  την White Magic, αλλά και αυτό ακόμη έχει επικριθεί από  νεότερους αποκρυφιστές ως υπερβολικά απλοϊκό .
(The Right-Hand Path)  Το δεξί μονοπάτι
Το δεξί μονοπάτι πιστεύουμε ότι αναφέρεται σε μαγικές ή θρησκευτικές ομάδες οι οποίες ακολουθούν ένα ορισμένο σύνολο χαρακτηριστικών  οι σπουδαιότερες είναι
•    Να μένουν προσηλωμένοι προς τις  κοινωνικές συμβάσεις και  να αποφεύγουν τα όποια taboos
•     Να χωρίζουν  σε τρεις διαφορετικές έννοιες του νου, του σώματος και του πνεύματος έστω και αν  είναι  τρεις διαφορετικές, αλλά και αλληλένδετες οντότητες.
•     Να συμμορφώνονται σ’ ένα συγκεκριμένο κώδικα ηθικής και να τηρούν τη τάξη σε όποια  μορφή της δικαιοσύνης, όπως είναι το κάρμα η ο Threefold Law.
Οι εσωτερικές  Ομάδες που  θα μπορούσαν να θεωρηθούν RHP (The Right-Hand Path) περιλαμβάνουν Θεοσοφία, καθώς και διάφορες νεοπαγανιστικές θρησκείες όπως Druidry, Wicca, Kemestim, Celtic νεοπαγανισμού, Σλαβικού νεοπαγανισμού, Γερμανικού νεοπαγανισμού, Nova Roma, Ελληνικού νεοπαγανισμού, η λατρεία Rada της Αϊτής Voodoo και  ορισμένες από τις  παραδόσεις της Εκκλησίας  της Gnostic a Catholic, επίσης περιλαμβάνεται και η Right-Hand Path Tantra (Sanskrit: Dakshinachara).
  Οι αποκρυφιστές Dion Fortune  & William G. Gray τις θρησκείες Abrahamic τις
θεωρούν μη μαγικές τονίζοντας ότι δεν   γίνεται να ανήκουν στο δεξί μονοπάτι αν και ο όρος "μαγικός” χρησιμοποιείται σπάνια έξω από το κόσμο των κοινωνιών, Υπάρχουν όμως και άλλοι, όπως η Αδελφότητα του Εσωτερικού Φωτός και Ordo Templi Orientis.  που σε ότι αφορά το  RHP περιλαμβάνουν περισσότερο  Ταοϊσμό, Ινδουισμό, Βουδισμό, Shinto, και ορισμένα από όλες  τις  άλλες Dharmic θρησκείες.

Tantra (Θ. rgyud): Είναι μια γενική αναφορά σε διάφορα είδη Διδασκαλιών με εσωτερικό χαρακτήρα. Ειδικότερα χαρακτηρίζει τα βασικά κείμενα του Οχήματος της Vajrayana. Tantra σημαίνει στην ουσία «συνέχεια» και αναφέρεται σε έναν μεγάλο κύκλο εσωτερικών διδασκαλιών του Αδαμάντινου Οχήματος. Το όνομά τους υποδηλώνει το κύριο αντικείμενό τους που είναι να συζεύξουν δύο φαινομενικά αντίθετες εμπειρίες. Να συζεύξουν την εμπειρία ότι τα φαινόμενα είναι απατηλά και χωρίς διάρκεια, με την καθημερινή εμπειρία ότι, παρά ταύτα, τα φαινόμενα «συνεχίζουν» να υπάρχουν.

Left -Hand Path (Αριστερό Μονοπάτι)
  Στις αρχές του 21ου αιώνα ο ιστορικός Dave Evans ο οποίος σπούδασε και αργότερα αυτοκηρύχθηκε καθηγητής,(στο Left -Hand Path) έκανε πολλές παρατηρήσεις και μελέτες σχετικά με τις πρακτικές των οπαδών του Left -Hand Path (Αριστερό Μονοπάτι) Μερικά από τα πορίσματα του είναι και τα εξής:
  Οι οπαδοί του Left -Hand Path  απορρίπτουν συχνά κοινωνικές συμβάσεις  και το status quo , προτείνοντας να   βρισκόμαστε σε μια συνεχή  αναζήτηση για την πνευματική ελευθερία.  Ως μέρος αυτής της ιδέας , οι οπαδοί LHP έχουν αγκαλιάσει τις μαγικές τεχνικές  οι οποίες  παραδοσιακά από τον απλό κόσμο  αντιμετωπίζονται ως taboo. Για παράδειγμα, χρησιμοποιώντας την μαγεία στο sex ή ασπαζόμενοι σατανικές εικόνες.
  Ο Mogg Morgan είχε γράψει, ότι :
•    Το σπάσιμο των taboos  κάνει την μαγεία πιο ισχυρή και μπορεί να οδηγήσει στην  επανένταξη και την απελευθέρωση, άλλο παράδειγμα είναι  η κατανάλωση του κρέατος σε μια χορτοφαγική κοινότητα Το ίδιο αποτέλεσμα μπορεί να έχει και με την σεξουαλική απελευθέρωση και κατά προτίμηση την πρωκτική επαφή Όλα αυτά για τον Mogg Morgan συμβάλλουν  στην  ισότητα  της κοινωνίας των πολιτών.  
•     Αμφισβητούν συχνά θρησκευτικά  ή ηθικά δόγματα , και υποστηρίζουν τον προσωπικό αναρχισμό
•     Εναγκαλίζονται την σεξουαλικότητα με το να την εντάσσουν συχνά σε μαγικό τελετουργικό
   Σύμφωνα με τους ορισμούς αυτούς,  μερικές από τις  εσωτερικές ομάδες, συχνά με πολύ διαφορετικές πεποιθήσεις, θα μπορούσαν να θεωρηθούν σαν  οι οπαδοί του LHP.  Κάτω από αυτές τις συνθήκες, είναι και οι διάφορες μορφές σατανισμού.  Όπως  ο  σατανισμός La Veyan  καθώς και ο θεϊστικός  σατανισμός.
    Άλλες δυτικές φιλοσοφίες LHP περιλαμβάνουν το Ordo Templi Orientis, Setianism, Typhonian η Τάξη Luciferianism, πολλές δοξασίες του κινήματος της Νέας Εποχής, του Chaos magic, Feri, υπάρχουν οι  μάγοι που εμπλέκονται με την δαιμονολογία, καθώς και ομάδες όπως το Dragon Rouge και η Διάταξη των Εννέα γωνιών.  Η λατρεία Petwo της Αϊτής Voodoo αντανακλά το LHP ήθος.  Πολλές ανατολικές φιλοσοφίες θα μπορούσε επίσης να θεωρηθεί ότι έχουν προσκολληθεί στα LHP συμπεριλαμβανομένων των μορφών Ταοϊσμoύ, Ινδουισμού, όπως Aghoris  Vamachara , μορφές Βουδισμού , όπως το Lineage Drukpa και  Bon.
  Κριτική
 Η κριτική και για τους  δύο όρους  έχει προέλθει από διάφορους  αποκρυφιστές.  Η Magistar του Cultus Sabbati, Andrew Chumbley δήλωσε ότι ήταν απλές  «θεωρητικές επινοήσεις και μάλιστα ήταν χωρίς ορισμένη  αντικειμενικότητα». Παρ 'όλα αυτά, και οι δύο μορφές θα μπορούσαν  να απασχολήσουν τον μάγο Σαν παράδειγμα  χρησιμοποίησε την αναλογία ενός προσώπου που έχει τα δύο χέρια , ένα δεξιό   και  ένα αριστερό, και τα δύο όμως εξυπηρετούνται το ίδιο πρόσωπο. Παρόμοια πιστεύω  εκφράστηκαν και από τον Wiccan Αρχιερέα John Belham-Payne, ο οποίος δήλωσε ότι «Για μένα, η μαγεία είναι μαγεία."
Ιστορία των όρων
Vamachara
    Vāmācāra (προφέρεται: vāmāchāra) είναι ένας σανσκριτικός όρος  που σημαίνει «επίτευξη αριστερόχειρων" και είναι συνώνυμη με την «Αριστερή Πορεία» ή σε τελική ανάλυση «αριστερό μονοπάτι» (σανσκριτικά: Vāmamārga). Χρησιμοποιείται για να περιγραφθεί   ένας συγκεκριμένος τρόπος λατρείας ή μια «πνευματική άσκηση» (σανσκριτικά: sadhana) Οι οπαδοί δεν είναι μόνο λοιπόν «ετερόδοξοι» (σανσκριτικά: Nāstika)  προς  την καθιερωμένη Βεδική διαταγή, αλλά ακόμη βρίσκονται και σε ακραία  σχέση με το status quo  Οι πρακτικές αυτές συχνά θεωρούνται γενικά ότι είναι σε Tantric2  προσανατολισμό.
Ο αντίθετος όρος  Vamacara είναι Dakshinachara (σανσκριτικά) «δεξί χέρι Path», o οποίoς χρησιμοποιείται όχι μόνο για  δηλώσει «ορθόδοξες» αιρέσεις, (σανσκριτικά: Αστικά) αλλά για το πνευματικό τρόπο που ασχολείται με πνευματικές πρακτικές που όχι μόνο σύμφωνα προς τη βεδική διαταγή αλλά γίνεται και ευχάριστο για το status quo.  
Λέγεται ότι τόσο για τους αριστερόχειρες «αριστερό χέρι Path» όσο και για τους δεξιόχειρες «δεξί χέρι Path», τρόπους πρακτικής μπορεί να είναι εμφανής και στις δύο (ορθόδοξες και ετερόδοξες) σχολές . Παραδόσεις, όπως Ινδουισμός, Ζαϊνισμός, Sikhism και ο Βουδισμός, είναι θέμα εκλογής, πολιτισμού, τάσης, κίνησης, sadhana και «καταγωγής»Dharmic (σανσκριτικά: parampara ).
Η Τάντρα και  η Madame Blavatsky
 Η χρήση φράγκικων  όρων Left -Hand Path)Αριστερό Path και (The Right-Hand Path) δεξιό Path προήλθε από την Madame Blavatsky, τον  19ου αιώνα αποκρυφίστρια  η οποία  ίδρυσε την Θεοσοφία .  Είχε ταξιδέψει σε μέρη της νότιας Ασίας και ισχυρίστηκε ότι συναντήθηκε με πολλούς μυστικιστές και μαγικούς(αποκρυφιστές)  επαγγελματίες στην στην Ινδία και το Θιβέτ. Έχει αναπτύξει τον  όρο Αριστερό Path ως μετάφραση του όρου Vama-Marga, μια ινδική Tantric πρακτική όπου και τονίζει το σπάσιμο των ινδουιστών κοινωνικών ταμπού, αφού σε μια τελετουργική πράξη υπάρχει η σεξουαλική επαφή , κατανάλωση αλκοόλ και κρέατος και συνάθροιση σε νεκροταφεία, ως μέρος της πνευματικής πρακτικής.  Ο όρος Vama-Marga σημαίνει κυριολεκτικά "το αριστερό τρόπο» σε σανσκριτικά, και ήταν  αυτό που επηρέασε την  Blavatsky  και έπλασε έτσι πρώτη το όρο.
 Επιστρέφοντας στην Ευρώπη, Blavatsky άρχισε  να χρησιμοποιεί αυτόν  τον όρο.  Ήταν σχετικά εύκολο να συνδέσει τα Αριστερό Path με το κακό (evil) σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες αφού από πριν είχε μια σχέση με πολλά αρνητικά πράγματα,
 Ο ιστορικός Dave Evans υποστήριζε, ότι οι ομοφυλόφιλοι αναφέρονται ως «αριστερόχειρες», ενώ στα προτεσταντικά έθνη, όπως οι Ρωμαιοκαθολικοί  τους ονομάζουν "left-footers".(αριστερό υποσέλιδο).
Αυτή η συνεργασία με τις αρνητικές πτυχές της κοινωνίας των πολιτών μπορούν να αναχθούν στη Βίβλο, η οποία αναφέρει. "Ματθαίος 25: 32-33”
Είπεν ο Κύριος , ῞οταν δὲ ἔλθῃ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐν τῇ δόξῃ αὐτοῦ καὶ πάντες οἱ ἅγιοι ἄγγελοι μετ᾿ αὐτοῦ, τότε καθίσει ἐπὶ θρόνου δόξης αὐτοῦ, 32 καὶ συναχθήσεται ἔμπροσθεν αὐτοῦ πάντα τὰ ἔθνη, καὶ ἀφοριεῖ αὐτοὺς ἀπ᾿ ἀλλήλων ὥσπερ ὁ ποιμὴν ἀφορίζει τὰ πρόβατα ἀπὸ τῶν ἐρίφων καὶ στήσει τὰ μὲν πρόβατα ἐκ δεξιῶν αὐτοῦ, τὰ δὲ ἐρίφια ἐξ εὐωνύμων. 34 τότε ἐρεῖ ὁ βασιλεὺς τοῖς ἐκ δεξιῶν αὐτοῦ• δεῦτε οἱ εὐλογημένοι τοῦ πατρός μου, κληρονομήσατε τὴν ἡτοιμασμένην ὑμῖν βασιλείαν ἀπὸ καταβολῆς κόσμου
Έκδοση στη Δυτική εσωτερική παράδοση
 Στη Νέα Υόρκη Madame Blavatsky  το 1875 ίδρυσε την  Θεοσοφική Εταιρεία    με διάφορους άλλους ανθρώπους Ασχολήθηκε  με τη σύνταξη πολλών βιβλίων, συμπεριλαμβανομένου Αποκαλυμμένη Ίσις (1877) στο οποίο εισάγονται οι όροι Αριστερή Path και δεξιά Path, δηλώνει πλέον φανερά ότι και  η ίδια ακολούθησε την RHP (The Right-Hand Path). Και ότι οι οπαδοί του LHP (Left -Hand Path) ήταν επαγγελματίες της Μαύρης Μαγείας, οι οποίοι  ήταν μια απειλή για την κοινωνία.  Σύντομα, και ορισμένοι άλλοι αποκρυφιστές μαζεύονται στην νεοεισαχθέντα δυαδικότητα της, η οποία, σύμφωνα με τον ιστορικό Dave Evans, μέχρι τότε δεν ήταν γνωστή  στη Δυτική εσωτερική παράδοση.
 Για παράδειγμα, η Dion Fortune , ο ιδρυτής του εσωτερισμού της μαγικής ομάδας, η  Κοινωνία του Εσωτερικού Φωτός επήρε με το μέρος του οπαδούς του RHP, ισχυριζόμενος ότι τόσο οι μαύροι μάγοι, όσο και οι οπαδοί του LHP, οι οι ομοφυλόφιλοι και οι Ινδοί υπάλληλοι  μπορούν να χρησιμοποιήσουν κακόβουλα μαγικές τελετές αφιερωμένες  στη θεά Κάλι  ενάντια των ευρωπαίων τους Αφεντικών (Masters).  
Ο Aleister Crowley  περαιτέρω  θα αλλάξει και θα διαδώσει  ότι ο όρος σε ορισμένους κύκλους αποκρυφισμού , κάνοντας λόγο για «αδελφό του αριστερού μονοπατιού," ή "Μαύρη Αδελφός», για αυτόν που δεν μπόρεσε να φθάσει το βαθμό της Magister Templi στο σύστημα Crowley της τελετουργικής μαγείας. Ο Crowley αναφέρεται επίσης στην αριστερή διαδρομή όταν περιγράφει το σημείο στο οποίο  η Adeptus Exemptus (όπως η παλιά χριστιανική μέντορά του, MacGregor Mathers) επιλέγει να διασχίσει την άβυσσο, η οποία βρίσκεται στη θέση του Choronzon και την απατηλή ενδέκατη  Sephira, η οποία είναι Da'ath ή Γνώση.  Σε αυτό το παράδειγμα, ο μύστης πρέπει να παραδώσει όλα, συμπεριλαμβανομένης της καθοδήγησης της του Αγίου φύλακα – αγγέλου, καθώς και το άλμα μέσα στην άβυσσο.  Εάν η συσσωρευμένη του Κάρμα είναι επαρκής, και αν αυτός έχει εντελώς ακριβή την αυτοκαταστροφή μέσα του, τότε  γίνεται ένα «μωρό της αβύσσου", που προκύπτει σαν ένας Αστέρας μέσα  στο σύστημα Crowleyan.  Από την άλλη πλευρά, αν ο ίδιος διατηρεί κάποια ατόφια κομμάτια του εγώ του , ή αν φοβάται να διασχίσει το μονοπάτι, τότε γίνεται στη συνέχεια Αβαθής.  Τα στρώματα του εαυτού του, τα οποία θα μπορούσε να ρίξει στην Άβυσσο, απολιθώνονται γύρω του.  Έτσι του δίνεται ο τίτλος «αδελφός του αριστερού μονοπατιού," ο οποίος τελικά θα διαλυθεί παρά τη θέλησή του, αφού απέτυχε να επιλέξει εκούσια διάλυση Crowley
 Όλα αυτά συνδέονται με την "Μαρία, μια βλασφημία κατά της Babalon ,και με την αγαμία του χριστιανικoού  κλήρου  
 Ένας άλλος από  αυτούς που ο  Fortune θεωρεί  οπαδό   του LHP ήταν Arthur Edward Waite, ο οποίος δεν αναγνωρίζει  αυτούς τους όρους. Αναγνωρίζει όμως  ότι εισήχθησαν νέοι όροι πρόσφατα  Και σε κάθε περίπτωση πιστεύει  ότι οι όροι LHP και RHP   είναι διαφορετικές  σε Μαύρη και  σε Λευκή Μαγεία.   
  Ωστόσο, παρά τις προσπάθειες Waite να γίνει διάκριση μεταξύ των δύο, η εξίσωση του LHP με Μαύρη Μαγεία διαδόθηκε ευρύτερα στην φαντασία του Dennis Wheatley σε σημείο ώστε και οι δύο να συγχέονται με το σατανισμό  και, επίσης, την πολιτική ιδεολογία του κομμουνισμού ο οποίος θεωρείται ως απειλή για την παραδοσιακή βρετανική κοινωνία  Σε ένα από τα μυθιστορήματά του, Strange συγκρούσεις (1941), δήλωσε ότι:
"Το Τάγμα του στο αριστερό μονοπάτι ... έχει τους μύστες του ... στο δρόμο του Σκότους και διαιωνίζεται μέσα από την φρικτή λατρεία βουντού που είχε τις ρίζες της στη Μαδαγασκάρη τότε που ακόμη την είχε στην κατοχή της η Αφρική, η Dark Continent (Σκοτεινή Ήπειρος), υπό την εξουσία της εδώ και αιώνες..”
Αργότερα στα μέσα 20ου και του 21ου αιώνα
 Στο δεύτερο μισό του 20ου αιώνα, διάφορες ομάδες προέκυψαν αν και οι ίδιοι ομολογούσαν τους εαυτούς τους και οι ίδιοι περιγράφονται ως LHP, χωρίς να  θεωρούν ότι ανήκουν στη Μαύρη Μαγεία.  Το 1975, οι  λατρείες των Σκιών, δόθηκαν στη δημοσιότητα, στις οποίες συγγραφέας των βιβλίων ήταν ο Kenneth Grant , ένας μαθητής του Aleister Crowley, και όπως εξηγεί ο ίδιος και η ομάδα του, η Typhonian Τάξη  ασκείται η LHP. Ο Grant αναζήτησε τις ρίζες της στην ανατολική Τάντρα, δηλώνοντας ότι ήταν όχι για να προσβάλει τα taboos, αλλά ότι θα πρέπει να χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με την RHP για να επιτευχθεί η ισορροπία.
 Όταν ο Anton Szandor LaVey  ανάπτυξε του μορφή του σατανισμού LaVeyan,κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1960, τόνισε την απόρριψη της παραδοσιακής χριστιανικής ηθικής και ως εκ τούτου φέρνουν τη νέα φιλοσοφία του που  είναι μια μορφή της αριστερής Path.  Στο κείμενό του "Η σατανική Αγία Γραφή”  έγραψε ότι «σατανισμός δεν είναι ένα λευκό φως θρησκεία, είναι μια θρησκεία της σάρκας, τα εγκόσμια, η σαρκική - τα οποία έχουν αποκλειστεί από τον Σατανά, είναι η προσωποποίηση της Αριστεράς Path Hand
 Χρήση στην Τάντρα
    Η Τάντρα είναι ένα σύνολο εσωτερικών ινδικών παραδόσεων  με ρίζες στον Ινδουισμό και στον Βουδισμό αργότερα, (μια παράδοση Dharmic απόφυση) Ινδουισμού και αργότερα Βουδισμό (ένα παρακλάδι της από την  παράδοση Dharmic)  Η Τάντρα   συχνά χωρίζεται από τους επαγγελματίες της σε δύο διαφορετικούς δρόμους: dakshinachara και vamachara, και μεταφράζονται ως δεξί χέρι Path και αριστερό Path αντίστοιχα. Ο όρος Dakshinachara ( δεξί χέρι Path ) είναι ένας τεχνικός όρος που χρησιμοποιείται για να δηλώσει Tantric αιρέσεις  που δεν ασχολούνται με ετερόδοξες πρακτικές. Αντίθετα, vamachara Αριστερό Path ) χρησιμοποιείται για να περιγράψει συγκεκριμένες ταντρικές πρακτικές που θεωρούνται   ετερόδοξες  σύμφωνα με τους  συνήθη ινδουιστικούς κοινωνικούς κανόνες.
   Η Dakshinachara αποτελείται από παραδοσιακές πρακτικές ινδουιστμου όπως ασκητισμού και του διαλογισμού, ενώ η vamachara περιλαμβάνει επίσης τελετουργικές πρακτικές που έρχονται σε σύγκρουση με τον Ινδουισμού, όπως οι σεξουαλικές τελετουργίες, η κατανάλωση αλκοόλ και άλλων τοξικών ουσιών, θυσία ζώων, και κατανάλωση σάρκας.
Οι δύο δρόμοι θεωρούνται από Tantrists ως εξίσου έγκυρες προσεγγίσεις για την φώτιση. Η Vamachara, ωστόσο, θεωρείται ότι είναι η ταχύτερη και πιο επικίνδυνη από τα δύο μονοπάτια, και δεν είναι κατάλληλη για όλους τους επαγγελματίες μάγους. Η χρήση των όρων Αριστερή Path και δεξιά Path είναι ακόμα ρεύμα στη σύγχρονη ινδική και βουδιστική Tantra.   

Η Αριστερή Path με την  Τάντρα στον Ινδουισμό
  Ο Julius Evola στο βιβλίο του  "Η Γιόγκα της δύναμης”  εξηγεί εύγλωττα τη διαφορά μεταξύ δρόμου – χέρι και του αριστερού  μονοπάτι – χέρι :
 "Υπάρχει μια σημαντική διαφορά μεταξύ των δύο μονοπατιών της  Tantric, αυτή του  δεξιού χεριού  και αυτή του αριστερού χεριού  (που και οι δύο είναι υπό την αιγίδα του Σίβα). Στην πρώτη φάση,« υπάρχει πάντα κάποιος που βρίσκεται σε ανώτερο επίπεδο από αυτόν», ο μύστης, με τις εμπειρίες του, ακόμη και στο υψηλότερο επίπεδο της υλοποίησης. Στη δεύτερη φάση, γίνεται ο τελικός Sovereign (chakravartin = worldruler)”

Η Αριστερή Path με την  Τάντρα στον Βουδισμό
Η "Εγκυκλοπαίδεια Robert Beer  του Θιβέτ”( Robert Beér's Encyclopedia of Tibetan) σύμβολων  και μοτίβων” αναλύει διαδεδομένα taboos υποτιμώντας τα αφού  συνδέουν το αριστερό χέρι, με το σκοτάδι,  και την γυναίκα, τα οποία είναι κατώτερη "Στην βουδιστική τάντρα, το δεξί χέρι συμβολίζει την ανδρική πλευρά της συμπόνιας ή την επιδεξιότητα, και το αριστερό χέρι αντιπροσωπεύει το θηλυκό στοιχείο της σοφίας ή σε αντίθεση την  κενότητα.
  Τελετουργικά χαρακτηριστικά όργανα χειρός, είναι  το βάτζρα  (Vajra είναι στα σανσκριτικά λέξη που σημαίνει Κεραυνός και Διαμάντι  και αναφέρεται σαν ένα σύμβολο σημαντικό και στο Hinduism  και στον Βουδισμό)
 η καμπάνα, το Vajra και το λωτό, το damaru (damaru είναι ο ήχος της Sunyata Το ίδιο ήχο με του Ντάρμα  σαν και μια διακήρυξη της αφοβίας του μοναχικό γιόγκι ή yogini και μια πύλη για της μυστικές δυνάμεις που προστατεύουν το Darma).
Τα Damaru και khatvanga,( khatvanga προέρχεται από το εμβληματικό πρόσωπο στις αρχές της δεκαετίας του Ινδικού Yogins Shaivite γνωστό ως Kapalikas ή Φορείς Κρανίου και ανήκει στα απόκρυφα του Βουδισμού). Άλλα τελετουργικά όργανα χειρός   είναι το βέλος και το  τόξο, το καμπύλο μαχαίρι και το κρανίο-κούπα, το σπαθί και την ασπίδα, γάντζος και σχοινί snare, κλπ. Τοποθετούνται στο δεξιό και το αριστερό χέρι, αντίστοιχα,  και συμβολίζουν την ένωση των ενεργειών των ανδρών την πτυχή της επιδεξιότητας  μέσα   από  την στοχαστική γυναικεία πτυχή της σοφίας.
  Και στον Ινδουισμός και στο Βουδισμό η θεά  τοποθετείται πάντα στην αριστερή πλευρά η ανδρική θεότητα, όπου «κάθεται στον αριστερό μηρό του, ενώ ο άρχοντας της τοποθετεί το αριστερό του χέρι πάνω από τον αριστερό ώμο της και χαϊδεύει απαλά  το αριστερό στήθος της».
Σ’ αναπαραστάσεις της εικόνας του Buddha το δεξί του χέρι ασχολείται συχνά με την ενεργό Mudra μούντρα (στάση των χεριών του Vairochana είναι η dharmachakra mudra η στάση του γυρίσματος του τροχού της Διδασκαλίας. Επειδή ενσωματώνει τη σοφία όλων των Buddhas, η bija  του Vairochana είναι ο ήχος Om, Το mantra -μάντρα- αντιστοιχεί με: Om Vairochana Om) με επιδέξιες κινήσεις που ενίοτε εκδηλώνουν συγκίνηση, έλλειψη φόβου, επιθυμία την χορήγηση ή την ίδια της διδασκαλία της Mudra.
  Σε αντίθεση το αριστερό του χέρι  συχνά παραμένει στο παθητικό Mudra που εκφράζει διαλογισμό, ισορροπία, ανάπαυση και συμβολίζει τον διαλογισμό σε μια

 Η Εγκυκλοπαίδεια Robert Beer  του Θιβέτ επίσης μας αναλύει για Yab-Yum (Σ. yuganaddha): Πατέρας και Μητέρα (σε ερωτική ένωση). Αρσενικές και Θηλυκές Θεότητες σε ενεργειακή ταύτιση. Ταυτίζονται με συνδέονται τελετουργικά  με την Vajrayogini και την Anuttarayoga
(Vajrayogini (Θ. rdo-rje-rnal-´byor-ma): Μια ημιάγρια θεότητα, κόκκινη, νεανική, και με όλα τα στολίδια και τα ενδύματα των κοιμητηρίων. Στην παράδοση των Αρχαίων συνήθως είναι η μορφή που παίρνει ο ασκούμενος για να δεχτεί από τον Γκουρού Ρίνποτσε, μέσα από την άσκηση της Γκουρού Γιόγκα, τις αντίστοιχες μυήσεις και ευλογίες. Αντιπροσωπεύει το μετασχηματισμό της άγνοιας και των παθών στην κενότητα και το έλεος.)
(Η Anuttarayoga (Θ. rdo-rje-rnal-´byor-ma) είναι η υψηλότερη Γιόγκα. Η ανώτερη από τις τέσσαρες Γιόγκα, σύμφωνα με τα κείμενα των Νέων Μεταφράσεων της σχολής του Μάρπα. Οι υπόλοιπες ονομάζονται Kriya, Upa (Carya) και Yoga και είναι περίπου όπως οι τρεις αντίστοιχες των κατώτερων Τάντρα των Εννέα Βαθμίδων της Σχολής των Αρχαίων.)
Yab-yum είναι γενικά κατανοητό ότι αντιπροσωπεύει την αρχέγονη και  μυστική , ένωση της σοφίας και της συμπόνιας Η μεταφορική ένωση της ευδαιμονίας και της κενότητας  συνήθως εκπροσωπούνται σε έργα ζωγραφικής Thangka της Cakrasa Samvara Τάντρα που απεικονίζει τη σεξουαλική ένωση των Samvara θεότητα και της συζύγου του Dorje Pakmo.
( Tanka* (Θ. Thang-ka): Λάβαρα με απεικονίσεις ήμερων και αγριωπών όψεων, κατασκευασμένα με τρόπο που να επιτρέπεται το περιτύλιγμα και η εύκολη μεταφορά τους. Αυστηροί είναι οι κανόνες, τα σύμβολα και οι αναλογίες της κατασκευής τους. Οι ζωγράφοι, κατά κανόνα ασκητές, πρέπει να θητεύσουν πολλά χρόνια κοντά σε έναν ικανό Δάσκαλο του είδους και πρέπει παράλληλα να πραγματώσουν μία επικοινωνία με τις όψεις αυτές. Τα Λάβαρα αυτά δεν μπορεί να χρησιμοποιηθούν αν δεν «ενδυναμωθούν» από έναν Λάμα.)


Πηγές
 Crowley, Aleister (1991). Magick χωρίς δάκρυα.  Νέο Falcon Εκδόσεων. .  
 Λουλούδια, Stephen (1997) Λόρδων της Αριστεράς Path χεριών:. Μια ιστορία της Πνευματικής διαφωνίας.  Runa Τύπου Raven .  
 Sutcliffe, Richard J. (1996).  "Αριστερή Μαγεία Τελετουργία Path: Μια ιστορική και φιλοσοφική Επισκόπηση", στο Γ. Harvey & C. Hardman (επιμ.), Παγανισμός Σήμερα, pp.109-37.  Λονδίνο:. Thorsons / HarperCollins .  
 Webb, Don? Stephen E. Flowers (1999) Βασικές Οδηγός θείος Setnakt στην Αριστερά Path χέρι..  Runa Pr Raven. .  
 Evola, Julius (1993) Η Γιόγκα της ενέργειας:. Τάντρα, Shakti, και το μυστικό τρόπο.  Εσωτερικές Παραδόσεις.

Ψηφοφορία
Σε τι θέματα θέλετε να ανανεώσουμε το site μας?
Total of answers: 351
Login form
Επισκεψιμότητα
Total online: 1
Επισκέπτες: 1
Μέλη: 0
Site Translator
 
Visitors Location
Γίνετε μέλος μας!


Τα βιβλία μας!
Για τους λάτρεις του τρόμου.
Σε συνεργασία με:
Το Ράδιο μας!