Παρασκευή, 26-ΑΠΡ-2019, 3:40 AM
Welcome Ξωτικό | RSS


Το CERN, το σωματίδιο και τα μυστικά του

Ἐδῶ καὶ χρόνια γνωρίζουμε πὼς στὰ γαλλο-ἐλβετικὰ σύνορα κατοικοεδρεύει τὸ μεγαλύτερον ἐργαστήριον μελέτης μικροσωματιδίων παγκοσμίως. Τὸ τὶ ἀκριβῶς γίνεται ἐκεῖ μέσα, παραμένει ἄγνωστον στοὺς πολλούς.
Τη χείρα βοηθείας των πολιτών ζητά το CERN
Στόχος η αξιοποίηση της επεξεργαστικής ισχύος των υπολογιστών τους για την αναζήτηση του «σωματιδίου του Θεού»
Γενεύη
Ένα ακόμα μεγάλο επιστημονικό πρόγραμμα προσφεύγει στην «επιστήμη των πολιτών», ζητώντας βοήθεια από κάθε έναν ενδιαφερόμενο, που θα ήθελε να διαθέσει τον ελεύθερο χρόνο του για να συμβάλει σε μια σημαντική ανακάλυψη. Το CERN δημιούργησε το πρόγραμμα LHC@home, ώστε να αξιοποιήσει τη συλλογική επεξεργαστική ισχύ όσο το δυνατόν περισσότερων υπολογιστών ανά τον κόσμο.
Οι πολίτες-επιστήμονες θα έχουν τη χαρά να συμμετάσχουν στα ιστορικά πειράματα φυσικής του υπόγειου μεγάλου επιταχυντή, που βρίσκεται κάτω από τα γαλλο-ελβετικά σύνορα. Μεταξύ άλλων, θα βοηθήσουν στην αναζήτηση του «μποζονίου του Χιγκς», του αποκαλούμενου και «σωματιδίου του Θεού». Είχε προηγηθεί, το 2004, σύμφωνα με το BBC, μια ανάλογη μικρότερης κλίμακας προσπάθεια του CERN για να γίνουν προσομοιώσεις ακτίνων πρωτονίων.
Ενεργή βοήθεια των πολιτών
«Οι εθελοντές μπορούν τώρα να βοηθήσουν ενεργά τους φυσικούς στην αναζήτηση νέων θεμελιωδών σωματιδίων που θα ρίξουν φως στην προέλευση του σύμπαντός μας, συνεισφέροντας διαθέσιμη επεξεργαστική ισχύ από τους προσωπικούς υπολογιστές τους, επιτραπέζιους και φορητούς» αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Πυρηνικών Ερευνών, που συνεργάζεται για το νέο πρόγραμμα με το Κέντρο Κυβερνοεπιστήμης Πολιτών, στο οποίο συμμετέχουν ο ΟΗΕ και το πανεπιστήμιο της Γενεύης.
Κάθε χρόνο ο επιταχυντής, μέσω των συγκρούσεων σωματιδίων, παράγει έναν τεράστιο όγκο δεδομένων προς επεξεργασία, που φθάνουν τα 15 εκατ. Gigabyte.
Το CERN διαθέτει μια εντυπωσιακή υποδομή διασυνδεμένων υπολογιστών, παρόλα αυτά δεν λέει όχι στη συμβολή έξτρα ισχύος από κάθε ενδιαφερόμενο.
Άλλες επιστημονικές ομάδες, από διαφορετικά γνωστικά πεδία, τα προηγούμενα χρόνια, έχουν επίσης καταφύγει στους εθελοντές, όπως για την αναζήτηση εξωγήινης νοημοσύνης (SETI@home) ή για την ανάλυση πρωτεϊνών (Folding@home). (τὸ βῆμα)
Κάποιοι ἐπιστήμονες ἔχουν πρόσβασι καὶ μερικὴ γνώσι τῶν ἐρευνητικῶν προγραμμάτων. Κάποιοι, περισσότεροι, ὄχι. Τὸ CERN ἐπισήμως ἀναζητᾶ τὸ «μικροσωματίδιον τοῦ Θεοῦ» ἢ ἄλλως τὸ μποζόνιον (μικροσωματίδιον) τοῦ Χίγκς.
Ἔως ἐδῶ ὅλα καλῶς. Μπορεῖ ὁ καθεῖς νὰ παίζῃ μὲ τὴν τρέλλα του, μὲ τὶς ἐλπίδες του, μὲ τὰ ὄνειρά του. Μπορεῖ ἐπίσης νὰ ἀναζητᾶ χρηματοδότες πρὸ κειμένου νὰ ἐπιτύχῃ τοὺς στόχους του. Μπορεῖ ἐπίσης νὰ λέῃ ἀλήθειες ἢ νὰ διασπείρῃ ψέμματα. Ἔχει κάθε δικαίωμα νὰ τὸ κάνῃ, καὶ σίγουρα κάποιοι τὸ κάνουν θαυμάσια.
Τὸ ζητούμενον ὅμως εἶναι ἄλλον. Τί ἀκριβῶς κάνουν στὸ CERN; Γιατί καὶ πῶς κατάφεραν κάποιοι νὰ ἐπενδύσουν τόσα ἑκατομμύρια (πάρα πολλά!!) πρὸ κειμένου νὰ ἐρευνήσουν τὴν …ἀρχή; Τί στὸ καλὸ εἶναι αὐτὸ ποὺ τοὺς κάνει νὰ ἀναζητοῦν τὴν ἀρχή τῶν πραγμάτων; Μήπως κάτι ἄλλο ἀναζητοῦν καὶ δὲν μᾶς τὸ λένε;
Ἔχω πράγματι πάρα πολλὲς ἀπορίες γιὰ τὰ ἔργα τῶν «κοσμοεξουσιαστῶν». Ἀπορίες ποὺ κατ’ ἐκτίμησιν λαμβάνουν μόνον ἀπαντήσεις. Ὅπως καὶ νὰ τὸ κάνουμε τὸ ζήτημα παραμένει: δὲν θέλουν μὲ τίποτα νὰ ἀπωλέσουν τὶς ἐξουσίες τους. Πρὸς τοῦτο θὰ ἐξακολουθήσουν νὰ ἀλλάζουν τὰ φῶτα στὸν πλανήτη πρὸ κειμένου νὰ κρατηθοῦν στὰ ὅσα ἐδόμησαν κι ἔκλεψαν.
Πῶς μοῦ ἦλθαν τώρα οἱ ἐξουσίες τῶν κοσμοεξουσιαστῶν; Ἀπλούστατα….
Ὅλα τὰ χρήματα τοῦ πλανήτου συγκεντρώνονται πρὸς τὴν στήριξι ἑνὸς καὶ μόνον προγράμματος. Τοῦ διαστημικοῦ. Γιατί; Μᾶλλον ἐτοιμάζονται νὰ μᾶς ἀδειάσουν τὴν γωνιὰ κάποιοι ἀχώνευτοι. (Καὶ πολὺ καλὰ θὰ κάνουν.) Ὅπως τοὺς λείπουν βασικὲς πληροφορίες ποὺ ἔχουν νὰ κάνουν μὲ τὴν ζωὴ σὲ ἄλλους πλανῆτες. Γιὰ παράδειγμα, θὰ ἤθελαν πάρα πολὺ νὰ εἶναι ὁ Ἄρης κατοικήσιμος. Ἀλλὰ δὲν εἶναι. Ῥίχνουν ὅλες τους τὶς δυνάμεις, τὸ χρῆμα, τὶς γνώσεις πρὸ κειμένου νὰ τὸν κάνουν. Κι ἐκεῖ, κατὰ τὴν γνώμη μου, μπαίνει τὸ CERN. (Καὶ κάθε ἀντίστοιχο ἐρευνητικὸ κέντρο παγκοσμίως.)
Θέλουν νὰ φύγουν. Θέλουν νὰ φύγουν διότι ἔχουν καταντήσει τὴν Γῆ κολαστήριο. Κι αὐτὸ χειροτερεύει. Τὸ γνωρίζουν. Σὲ λίγο θὰ εἶναι σχεδὸν ἀδύνατον νὰ ζῇ κάποιος ἐδῶ ἀξιοπρεπῶς. Τὸ βλέπουν. Γιὰ ἐτοῦτο καὶ βιάζονται πάρα πολύ. Τσακίζονται κυριολεκτικῶς. Ὅμως οἱ χρόνοι δὲν τοὺς βγαίνουν. Φρόντισαν γιὰ τὴν καταστροφὴ ἀλλὰ δὲν κατάφεραν νὰ ἐπιτύχουν τὴν δική τους ἔξοδο. Πρὸς τοῦτο τόση ἀγωνία.
Τὰ «ἀφεντικὰ» τοῦ πλανήτου ἀναζητοῦν τοὺς δρόμους διαφυγῆς τους. Πληρώνουν ὅσο ὅσο!!!Τὴν πάτησαν. Ἀλλὰ ὅταν ἀνοίγῃς τὸν λᾶκκο τοῦ ἄλλου…..
Φθάσαμε λοιπὸν στὸ σημεῖον Μηδέν; Κατὰ πῶς φαίνεται… Τὰ γεγονότα τρέχουν καὶ κάποιοι δὲν τὰ προλαμβάνουν. Τὸ μόνο ποὺ τοὺς ἀπασχολεῖ εἶναι ἡ σωτηρία τους. Τώρα τελευταῖα τὰ προσχήματα πέφτουν. Ὅλο καὶ συχνότερα ἀναζητοῦν βοήθεια ἐναγωνίως. Τὴν μία μὲ τοὺς παπύρους… Τὴν ἄλλην μὲ τὰ σωματίδια… Τὴν τρίτη μὲ τὰ ἐξωγήινα…. Κοινῶς; Τὴν πάτησαν… Ἔτσι τὸ ἀντιλαμβάνομαι ἐγὼ τοὐλάχιστον….
Ἐὰν ἔχω δίκαιον, τότε κάποιοι ἔχουν λουστεῖ στὸν κρύο ἱδρώτα. Θὰ ξεπουληθοῦν πρὸ κειμένου νὰ άποκτήσουν τὸ κάτι ποὺ τοὺς λείπει. Ἐὰν ὅμως ἔχω δίκαιον, ἐὰν εἴπαμε, τότε γιατί νὰ τὸ πράξῃ κάποιος; Γιατί νὰ τοὺς παράσχουμε γνώσεις; (Ἐὰν φυσικὰ κάποιοι τὶς διαθέτουν.) Γιατί νὰ προσφερθῇ βοήθεια; Γνωρίζουμε ἀπὸ τὴν ἱστορία πὼς ἡ ἀχαριστία εἶναι τὸ κυριότερόν τους προσόν. Πιστεύετε πὼς τώρα ἔχουν λόγους νὰ ἀλλάξουν;
Ἐὰν ἐκεῖ ἔξω ὑπάρχουν κάποιοι ἐπιστήμονες ποὺ ἀντιλαμβάνονται, καλὸ θὰ ἦταν νὰ κρατήσουν γιὰ τὸν ἑαυτόν τους καὶ μόνον κάθε πληροφορία. Δὲν ἀξίζει τὸν κόπο νὰ δώσουν. Θὰ λάβουν ὡς ἀμοιβὴ τὰ γνωστά: τὸ μέγιστον τίποτα!
Κι ὄχι μόνον αὐτό…. Κι ἄλλα τόσα ποὺ τὸ ἀκολουθοῦν…
Φιλονόη.
Υ.Γ. Τὴν παραπάνω πληροφορία τὴν μοιράστηκε μαζί μου ἕνας ἐξαιρετικὸς θεῖος διδάσκαλος. Τὸν εὐχαριστῶ ἰδιαιτέρως.

Πηγή: http://filonoi.gr
Ψηφοφορία
Σε τι θέματα θέλετε να ανανεώσουμε το site μας?
Total of answers: 345
Login form
Επισκεψιμότητα
Total online: 1
Επισκέπτες: 1
Μέλη: 0
Site Translator
 
Visitors Location
Γίνετε μέλος μας!


Τα βιβλία μας!
Για τους λάτρεις του τρόμου.
Σε συνεργασία με:
Το Ράδιο μας!