Πέμπτη, 18-ΙΟΥ-2024, 1:02 PM
Welcome Ξωτικό | RSS


Thelema B

Duty Η Υποχρέωση
Η Υποχρέωση περιγράφεται ως «Μια σημείωση σχετικά με τους κανόνες της πρακτικής συμπεριφοράς που πρέπει να τηρούνται από αυτούς που αποδέχονται τον νόμο της Thelema."
Δεν είναι αριθμημένο "Liber", όπως είναι όλα τα έγγραφα τα οποία προορίζονται για Crowley A.'.A.'..” , αλλά αναφέρεται ως ένα έγγραφο που προορίζονται ειδικά για Ordo Templi Orientis

Υπάρχουν τέσσερις ενότητες:
Α. καθήκον σας να Εαυτό: περιγράφει τον εαυτό ως το κέντρο του σύμπαντος, με μια κλήση για να μάθουν για εσωτερική φύση του.  Νουθετεί τον αναγνώστη να αναπτύξει κάθε σχολή με ισορροπημένο τρόπο, τη θέσπιση την αυτονομία του ατόμου, και να αφιερώσει τον εαυτό του στην υπηρεσία της δικής του πραγματικής βούλησης .
Β. Υποχρέωση σας σε άλλους: Μια νουθεσία να εξαλείψει την ψευδαίσθηση του διαχωρισμού  μεταξύ εαυτό του και όλους τους άλλους, και για  την καταπολέμηση της όταν είναι απαραίτητο, να αποφευχθούν παρεμβάσεις στις Διαθήκες - συμβόλαια των άλλων, να διαφωτίσει τους άλλους όταν χρειάζεται, και να προσκυνήσουν τη θεία φύση όλων των άλλων όντων.
Γ. Υποχρέωση σας στην ανθρωπότητα: στα κράτη   ο νόμος της Thelema θα πρέπει να είναι η μόνη βάση της συμπεριφοράς.  Οι νόμοι της γης  πρέπει να έχουν  στόχο να εξασφαλίζουν την μεγαλύτερη ελευθερία για όλα τα άτομα.  Και ως Έγκλημα περιγράφεται ως παραβίαση της Αλήθειας στο  θα (Thelema)
Δ. Καθήκοντα έναντι όλων των άλλων όντων και πραγμάτων: στα κράτη πρέπει να εφαρμόζεται  ο νόμος της Thelema σε όλα τα προβλήματα και να χρησιμοποιείται για να δίνει την λύση σε κάθε ηθικό ερώτημα.  Αν πρόκειται για σοβαρή  παραβίαση του νόμου της Thelema όπως για παράδειγμα η  χρησιμοποίηση  οποιοδήποτε ζώου ή αντικείμενο για σκοπό για τον οποίο είναι ακατάλληλα, ή επικίνδυνα να καταστρέψει τα πράγματα έτσι ώστε να είναι αχρηστευθεί ο το σκοπό  ύπαρξή τους.  Οι φυσικοί πόροι μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τον άνθρωπο, αλλά αυτό δεν πρέπει να γίνεται επιπόλαια, και τότε η  παραβίαση του νόμου σε κάτι τέτοιο θα πρέπει να τιμωρείται.  Για παράδειγμα, η αποψίλωση των δασών μπορεί να προκαλέσει διάβρωση του εδάφους . . .

Στο Liber II: Το Μήνυμα του Therion Master (The Message of the Master Therion), ο νόμος της Thelema συνοψίζεται επιγραμματικά ως «Do what thou Wilt, και ύστερα δεν χρειάζεται να κάνεις τίποτε   άλλο."  
Ο Crowley περιγράφει την άσκηση της True Will (θα Thelema) όχι μόνο με αποστασιοποίηση από πιθανά αποτελέσματα, αλλά απαιτείται και ακούραστη ενέργεια.  Είναι Nirvana, αλλά σε μια δυναμική και όχι στατική μορφή.  Η  True Will (θα Thelema) περιγράφεται ως τροχιά του ατόμου, και, εάν θέλουν να κάνουν οτιδήποτε άλλο, θα συναντήσουν εμπόδια.

Σύγχρονη Thelema  πολυμορφίας της Thelemic σκέψης
Ο πυρήνας του Thelemic είναι «Do what thou Wilt."  Ωστόσο, πέρα από αυτό, υπάρχει ένα πολύ ευρύ φάσμα ερμηνείας της Thelema.  Η σύγχρονη Thelema είναι συγχρόνως φιλοσοφία και θρησκεία, και πολλοί  Thelemites προσπαθούν να αποφύγουν έντονα τον δογματικό ή  την φονταμενταλιστική σκέψη. Ο  Crowley  έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στη μοναδική φύση του της True Will είναι  εγγενής σε κάθε άτομο, και δεν τον ακολουθεί, λέγοντας ότι δεν θα  ήθελε να βρεθεί σ’ ένα κοπάδι με  πρόβατα. Έτσι, οι σύγχρονοι Thelemites μπορούν να ασκήσουν περισσότερες από μία θρησκεία, συμπεριλαμβανομένων Discirdianism, Wicca,

Γνωστικισμός, σατανισμός Setianism και Luciferianism
Πολλοί οπαδοί της Thelema,και ακόμη  περισσότερο ο ίδιος ο Crowley, αναγνωρίζουν τις  συσχετίσεις μεταξύ Thelemic και άλλων συστημάτων της πνευματικής σκέψης, που δανείζονται ελεύθερα από τις μεθόδους και τις πρακτικές των άλλων παραδόσεων, συμπεριλαμβανομένων αλχημεία, την αστρολογία gabalah, tantra, tarot, divination (μαντεία) και yoga  Για παράδειγμα,οι Nu και Had πιστεύεται ότι αντιστοιχεί με τοTao  και The of Taoism, Shakti  και Shiva of the Hindu Tnatras, Shunyata και Bodhicitta of Buddhism, Ain Soph  και Kether in the Quabalah
Υπάρχουν μερικοί Thelemites που δέχονται To Βιβλίο του Νόμου (Book of the Law) , κατά κάποιο τρόπο, αλλά δεν δέχονται το υπόλοιπο του Crowley, τα  "εμπνευσμένα" γραπτά ή διδασκαλίες του.  Άλλοι πάλι παίρνουν μόνο συγκεκριμένες πτυχές του όλου συστήματος του, όπως μαγικές τεχνικές, την ηθική του, τον  μυστικισμό, ή τις θρησκευτικές ιδέες, αγνοώντας τα υπόλοιπα.  Άλλα άτομα που θεωρούν τον εαυτό τους Thelemites όσο αφορά αυτό που συνήθως παρουσιάζεται ως σύστημα Crowley να είναι μόνο μία πιθανή εκδήλωση της Thelema, δημιουργώντας πρωτότυπα συστήματα, όπως αυτά της Nema και   Kenneth Grant .

Thelemic Αργίες  (Thelemic Holidays)
Το To Βιβλίο του Νόμου (Book of the Law) δίνει αρκετές αργίες (ή και αγίες για πολλούς)  ημέρες που πρέπει να τηρούνται από τους  Thelemites.  Δεν υπάρχουν εγκατεστημένοι ή δογματικοί  τρόποι για να γιορτάσουν αυτές τις μέρες, έτσι ώστε ως Thelemites θα έχει σαν να το γιορτάσουν  μόνοι τους κάτι που γίνεται αρκετά   συχνά θα ή να τις  γιορτάσουν σε ομάδες, ειδικά μέσα στο Ordo Templi Orientis .  Αυτές οι άγιες ημέρες είναι   συνήθως στις ακόλουθες ημερομηνίες:
20 Μαρτίου  Η Γιορτή του Ανωτάτου τελετουργικού (The Feast of the Supreme Ritual), η οποία γιορτάζει την Επίκληση του Horus, το τελετουργικό που εκτελούνται από Crowley την ημερομηνία αυτή το 1904 που εγκαινίασε τη νέα Aeon.
20/21 Μαρτίου  Η Ισημερία των θεών(The Equinox of the Gods), η οποία συνήθως αναφέρεται ως Thelemic (new Year) το Νέο Έτος.  Αν και το Equinox και η  Επίκληση του Horus συχνά πέφτουν την ίδια ημέρα, και  αντιμετωπίζεται ως δύο διαφορετικά γεγονότα.  Η ημερομηνία αυτή είναι η Φθινοπωρινή Ισημερία στο νότιο ημισφαίριο.
8 έως 10 Απριλίου. Η Γιορτή των τριών ημερών από την συγγραφή του βιβλίου του νόμου (The Feast of the Three Days of the Writing of the Book of the Law). Αυτές οι τρεις ημέρες είναι αναμνηστικές  από τις τρεις ημέρες του έτους 1904 κατά τις οποίες ο A Crowley έγραψε το To Βιβλίο του Νόμου (Book of the Law).  Ένα κεφάλαιο γραφόταν κάθε μέρα, το πρώτο είναι γραμμένο στις 8 Απριλίου, η δεύτερη στις 9 Απριλίου, και η τρίτη στις 10 Απριλίου.  και συνήθως γιορτάζεται με την ανάγνωση το αντίστοιχο κεφάλαιο για κάθε μία από τις τρεις ημέρες, συνήθως το μεσημέρι.
20/21 Ιουνίου Το Θερινό Ηλιοστάσιο (Summer Soldtice) στο βόρειο ημισφαίριο και το Χειμερινό Ηλιοστάσιο  (Winter Solstice) στο νότιο ημισφαίριο.
12 Αυγούστου Η Γιορτή του Προφήτη και η  Νύφη Του (The Feast of the Prophet and His Bride). Αυτό  τιμά το γάμο του A Crowley με την πρώτη σύζυγό του,Rose Edith Crowley. Η  Rose ήταν ένα βασικό στοιχείο του συγγραφή του βιβλίου του Νόμου.
21-22-Σεπτεμβρίου-Η Φθινοπωρινή Ισημερία (The Autumnal Equinox) στο Βόρειο Ημισφαίριο και την εαρινή ισημερία στο νότιο ημισφαίριο.
20- 21Δεκεμβρίου  Το Χειμερινό Ηλιοστάσιο  (Winter Solstice) στο βόρειο ημισφαίριο και το θερινό ηλιοστάσιο στο Νότιο Ημισφαίριο.
Η γιορτή για τη Ζωή, γιορτάζει  την γέννηση ενός Thelemite The Feast for Life
Η γιορτή για την Πυροσβεστική / Η γιορτή για το νερό.  Αυτές τις μέρες γιορτής που συνήθως θεωρούνται ότι είναι όταν ένα παιδί φτάνει στην εφηβεία και τα προχωρά προς το μονοπάτι της ενήλικης ζωής.  Το Πανηγύρι για την φωτιά  γιορτάζεται για ένα αρσενικό, και η γιορτή για το νερό για ένα θηλυκό. The Feast for Fire/The Feast for Water
Το Πανηγύρι για Θανάτου, γιορτάζεται για το θάνατο ενός Thelemite και στην επέτειο του θανάτου του. The Feast for Death

Σύγχρονη λογοτεχνία Thelemic
Ο Aleister Crowley ήταν ιδιαίτερα παραγωγικός έγραψε για το θέμα της Thelema για πάνω από 35 χρόνια,  Κατά την παραμονή του στις ΗΠΑ  υπήρχαν αρκετές φορές  που έγραψε για το θέμα, Ordo Templi Orientis  των ΗΠΑ του Μεγάλου Μαγίστρου "Grand Master”Charles Stansfeld Jones , των οποίων τα έργα στην Qabalah  είναι ακόμη σε έντυπη μορφή, και υποστράτηγος J.F.C Fuller
O Jack Parsons  ήταν ένας επιστήμονας που έκανε ερευνά για τη χρήση των διαφόρων καυσίμων για πυραύλους στο Ινστιτούτο Τεχνολογίας της Καλιφόρνιας (California Institute of Technology ) , και ήταν ένας από τους  πρώτους  αμερικανικούς φοιτητές της σχολής του Crowley  και για πρώτη φορά ηγείται της Agape Lodge of the Ordo Templi Orientis  στην Αμερική.  Έγραψε αρκετά μικρά έργα κατά τη διάρκεια της ζωής του, μερικά από αυτά  αργότερα συλλέγονται με απαγόρευση : ως ελευθερία είναι ένα δίκοπο μαχαίρι
Πέθανε το 1952, ως αποτέλεσμα της έκρηξης, και ενώ δεν είναι παραγωγικός συγγραφέας ο ίδιος, ήταν το αντικείμενο για δύο βιογραφίες από τον John Carter Sex and Rockets, και το  Strange Angel από τον  George Pendle.
Μετά το θάνατο του Aleister Crowley το 1947, υπήρξαν και  άλλοι συγγραφείς της Thelemic.  Όπως ο Israel Regardie o οποίος όχι μόνο επεξεργάστηκε  πολλά από τα έργα  του Crowley, αλλά έγραψε μια βιογραφία του , το μάτι στο Τρίγωνο (The Eye in the Triangle), έγραψε και  πολλά βιβλία για την τελετουργία και την Quabalah, όπως το Garden of Pomegranates , Golden Dawn,  Middle Pillar και Δέντρο της Ζωής
Ο Kenneth Grant έχει γράψει αρκετά βιβλία για Thelema και τον αποκρυφισμό, όπως το Magical Revival, Aleister Crowley και ο Κρυφός Θεός (Aleister Crowley and the Hidden God), Έξω από τους κύκλους του χρόνου (Outside the Circles of Time,), και η Κρήνη του Εκάτη (Hecate's Fountain

Thelema-Τάγμα τού Αργυρού Αστέρα (Α.Α.)
Πρόκειται για νέο-σατανιστικό τάγμα, που ιδρύθη¬κε το 1972 στο Βερολίνο από τον Dietmar Eschner, που υποστηρίζει πως είναι διάδοχος και μετενσάρκωση τού Crowley. Η κίνηση αυτή διδάσκει το βιασμό, την αιμομιξία, τη μοιχεία και την παιδεραστία. Το τάγμα αυτοδιαλύθηκε. Όμως πριν από τη διάλυση, ανώτερο Δικαστήριο του Βερολίνου γνωμάτευσε:

Σκοπός τού τάγματος είναι η μετουσίωση του ανθρώπου σε μια ανώτερη βαθμίδα συνείδησης. Αυτό επιδιώκεται με την καταστροφή των μέχρι τώρα αντιλήψεων για την ηθική..., μεταξύ άλλων μέσω αναγκαστικού σεξ, μέσω της ονομαζόμενης εκγύμνασης στο συναίσθημα της αηδίας - να πίνει κανείς τα ούρα του και να τρώγει τα κόπρανά του - τα θύματα καλούνται να εξετάσουν τις αναστολές τους, σε δεδομένη περί¬πτωση και με τη χρήση αλκοόλ σαν βοηθητικό μέσο... στον αρχηγό του τάγματος ή στους επί μέρους γυ¬μναστές τα μέλη του τάγματος οφείλουν απόλυτη υποταγή (Annete Haack/F. W. Haack, σ. 23).

Καθολική Γνωστική Εκκλησία
Πρόκειται για σατανιστική ομάδα, θυγατρική τού Τάγματος τού Ναού της Ανατολής με τελετουργικό που προέρχεται από τον Crowley και προβλέπει την επίκληση τού Μεγάλου Θηρίου, τού Ερμή, τού Πά¬νος, τού Σίμωνος Μάγου και ολόκληρης σειράς προ¬σώπων, μεταξύ αυτών και του Crowley.
Η ομάδα αυτή οργανώθηκε υπό τύπον εκκλησίας, με επισκόπους και αποστολική διαδοχή. Η ιέρεια κατά τις τελετουργίες γελοιοποιεί με χυδαίο τρόπο το μυστήριο της θείας ευχαριστίας της χριστιανικής Εκκλη¬σίας. Στις τελετουργίες απαγγέλλεται ο σατανιστικός νόμος: Κάνε εκείνο που θέλεις, αυτό πρέπει να είναι όλος ο νόμος και ο λαός απαντά: Αγάπη είναι ο νόμος• αγάπη κάτω από το θέλημα (F. W. Haack, Geheimreligionen, σ. 21).

Εκκλησία του Σατανά (Church of Satan)
Η ομάδα αύτη ιδρύθηκε το 1966 από τον πρώην θηριοδαμαστή και ιδιωτικό αστυνομικό Lavey, που έ¬παιζε το ρόλο τού Σατανά στο φιλμ τού Polansky με τίτλο «Το μωρό της Ρόζμαρυ». Το φιλμ αυτό αντιστρέ¬φει τη χριστιανική ηθική και βοήθησε στην παγκοσμία διαφήμιση τού σατανισμού.
Η ομάδα αυτή θεωρεί την ηδονή και την πλεονε¬ξία αρετές• στη θέση της εγκράτειας, αναφέρεται στις 9 Statements τού ιδρυτή, ο Σατανάς ενσαρκώνει την ικανοποίηση των παθών: Προβάλλει την εκδίκηση αν¬τί τού στρέψε και το άλλο σαγόνι και όλες τις ονομα¬ζόμενες αμαρτίες, επειδή όλες οδηγούν στη σωματική, πνευματική και συναισθηματική ικανοποίηση.

Όταν γίνεται κανείς μέλος αυτής της ομάδας, Thelemites, πρέπει ν' απαντήσει στην ερώτηση, αν αγαπάει ταινίες τρόμου, αν μισεί περισσότερο τον πατέρα του ή τη μη-τέρα του. Αν είναι γυναίκα πρέπει να δώσει απάντηση στο ερώτημα: θα επιθυμούσες να υπηρετήσεις σαν θυ¬σιαστήριο για μια τελετουργία; Αν όχι, τότε γιατί; (βλ. F. W. Haask, Von Gott... Verlassen, ο. 134. Annete Haack/F. W. Haack, σ. 20)
Μέσω τού Aiwass ο Θεός Horus λέγει στον Crow¬ley:
«Δεν έχουμε τίποτε το κοινό με εκείνους που αποδιώκονται και με τους ανίκανους. Αφήστε τους να πε¬θάνουν στη μιζέρια τους. Μη ταυτίζεστε μ' αυτούς, συμπόνια είναι το πάθος των βασιλέων. Πατήστε τους δυστυχείς και τους αδύνατους στο λαιμό• αυτός είναι ο νόμος των ισχυρών, αυτός είναι ο δικός μας νόμος και η χαρά τού κόσμου. Ω βασιλέα, μη πιστεύεις στο ψέμα πως πρέπει να πεθάνεις. Αλήθεια σου λέω, δεν προο¬ρίζεσαι να πεθάνεις, αλλά να ζήσεις... Nuit! Ahdit! Ra-Joor-Khuit!, ο ήλιος, δύναμη και δόξα, φως• αυτό αρμόζει στον υπηρέτη του άστρου και τού όφεως» (J. Symonds, The great beast-The life and the Magic of Aleister Crowley, Frogmore/ST. Albans 1973, o. 83).

Ο Crowley είδε τον αγγελιοφόρο τού Σατανά με τη μορφή ενός τυραννικού βασιλιά, με μάτια που έδι¬ναν την εντύπωση σαν να μπορούσε να τα καταστρέψει όλα. Οι αποκαλύψεις, που κατεγράφησαν στο βιβλίο του έγιναν κλειδί τού νέο-σατανισμού.

Το Συμβόλαιο με το Διάβολο
Από το 1986 σε μεγάλες πόλεις της Γερμανίας κυκλοφορεί ένα Συμβόλαιο με το Διάβολο. Σ' αυτό περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων και οδηγίες για κάθε δόκιμο, όπως:

- Να γράψει το κείμενο με το αίμα του και να κλείσει το συμβόλαιο ενώπιον ενός μάγου σαν εκπρο¬σώπου τού Σατανά, για να εισέλθει στην υπηρεσία τού Διαβόλου, ο οποίος σαν αντάλλαγμα τού υπόσχεται κάθε τιμή, την ικανοποίηση κάθε επιθυμίας, προ παν¬τός απεριόριστο πλούτο και αισθησιακές ηδονές.

Οι Thelemites δίνουν στο Διάβολο τον όρκο υποταγής και αναλαμβάνουν την υποχρέωση να μην επι¬στρέψουν πλέον ποτέ στη χριστιανική πίστη, να μη τη¬ρήσουν καμία από τις εντολές και να είναι υποταγμέ¬νοι μόνο στο Σατανά, να επισκέπτονται τα Σάββατα του όσο συχνά είναι δυνατό, να μη λείπουν από κανένα Σάββατο Sabbatic Goat  και να παρευρίσκονται πάντοτε στις μαύρες λειτουργίες. Υπόσχονται ακόμη να διαθέσουν όλη τους τη δύναμη και τη μεγαλύτερη φροντίδα τους και ιδιαίτερο ζήλο, ώστε να οδηγήσουν άλλα θηλυκά και αρσενικά δημιουργήματα στην υπηρεσία τού Δια¬βόλου.

Ακόμη αναφέρεται:
Οι Thelemites οφείλουν κατά την επόμενη σύσκεψη να λάβουν το σατανικό βλάσφημο βάπτισμα. Σ' αυτό παραιτούνται ρητά από τους νονούς τους τού χριστιανι¬κού βαπτίσματος και τους καταριόνται, και παίρνουν από το Διάβολο νέους νονούς, οι οποίοι πρέπει να τους διδάξουν ιδιαίτερα τη μαύρη τέχνη. Αποβάλλουν το μέχρι τώρα όνομα τους και λαμβάνουν νέο σατανικό όνομα για να αναγνωρίζονται.
Στο κείμενο αυτό υπάρχουν ακόμη και τα εξής φρικιαστικά: Οι διάκονοι τού Σατανά υπόσχονται κατά ορισμένο χρόνο να προσφέρουν θυσίες και δώρα και σε εορταστική τελετή τουλάχιστον μια φορά το μήνα να προσφέρουν θυσία ένα παιδί και να πίνουν το αίμα του. Αυτό το αίμα έχει σαν σκοπό να λυκοποιήσει αυ¬τούς που το ροφούν κατά το χρόνο της πανσελήνου και να χρησιμοποιηθεί από τους δαίμονες για τρο¬φή....

Η Annete Haack, καθηγήτρια θρησκευτικών σε σχολείο τού Μονάχου, μας πληροφορεί πως το συμβόλαιο αυτό μνημονεύεται σε σχολικές εργασίες από μαθήτριες, που είχαν πάρει για θέμα τον αποκρυφισμό-σατανισμό ανάμεσα στους νέους (Annete Haack/F. W. Haack, σ. 26-28).
Σατανιστικές Εκκλησίες

Ένας αριθμός μοντέρνων σατανιστών οργάνωσε μυστικούς συνδέσμους, τάγματα και σατανιστικές εκ¬κλησίες με ειδικό τελετουργικό για τη λατρεία τού Σα¬τανά

Πηγές : Free Encyclopedia of Thelema (2005).Thelema
                  ΑΝΤΙΑΙΡΕΤΙΚΟΝ ΕΓΚΟΛΠΙΟΝ


 

Ψηφοφορία
Σε τι θέματα θέλετε να ανανεώσουμε το site μας?
Total of answers: 351
Login form
Επισκεψιμότητα
Total online: 1
Επισκέπτες: 1
Μέλη: 0
Site Translator
 
Visitors Location
Γίνετε μέλος μας!


Τα βιβλία μας!
Για τους λάτρεις του τρόμου.
Σε συνεργασία με:
Το Ράδιο μας!