Πέμπτη, 18-ΙΟΥ-2024, 2:57 PM
Welcome Ξωτικό | RSS


Tao (Από το μέλος μας Casta) (Μέρος Α)


Tao 道   ή Dao, "Δρόμος/ατραπός " Tao or Dao

«Υπήρχε ένα απροσδιόριστο πλήρες,
Υπήρχε, πριν ο Ουρανός και η γη εμφανισθούν.
Σιωπηλό, χωρίς καμία προσδιοριζόμενη ουσία,
Χωρίς να στηρίζεται σε τίποτα,  Αναλλοίωτο,
Διεισδύει (και γίνεται αισθητό) παντού, διαποτίζει τα πάντα, παραμένοντας Ανεξάντλητο.
Είναι η πηγή όλων των πραγμάτων.
Δεν γνωρίζω το αληθινό όνομά του.
道  Tao είναι ένα όνομα που δίνω σ’ Αυτό.
Προσπαθώντας να το προσδιορίσω θα έπρεπε να το πω Μέγα
(Τα, Άπειρο, Απροσμέτρητο).
Όμως «τα» σημαίνει επίσης να εξελίσσεται σύμφωνα με την φύση του
Και να εξελίσσεται σημαίνει να απλώνεται ως το άπειρο
Και να απλώνεται ως το άπειρο σημαίνει να επιστρέφει πίσω στην πηγή του.
Έτσι, καθώς το Tao έχει «αυτή την ιδιότητα να εξελίσσεται»

Και καθώς και ο Ουρανός έχει αυτή την ιδιότητα
Και καθώς και η γη την έχει
Έτσι κι ο κυρίαρχος άνθρωπος έχει επίσης την δυνατότητα αυτή.
Έτσι μέσα στην «πραγματικότητα» υπάρχουν τέσσερις διαδικασίες εξέλιξης
Κι η μία αναφέρεται στον «άνθρωπο».
Οι «τρόποι» των ανθρώπων προσαρμόζονται σε εκείνους της γης
Οι «τρόποι» της γης σε εκείνους του Ουρανού
Οι «τρόποι» του Ουρανού σε εκείνους του Tao 道
Και οι «τρόποι» του Tao σε εκείνους
«Αυτού που είναι έτσι από τον Εαυτό του» (Tao Te Ching)

Yank and Yin
Πως γίνεται αυτό; Μέσα στο Tao 道   αναδύονται δύο δυνάμεις, δραστηριότητες το Yank  (παριστάνεται με μία συνεχή γραμμή) και το Yin (παριστάνεται με μία διακεκομμένη γραμμή) που αλληλοσυμπληρώνονται και υπάρχουν ταυτόχρονα και οι δύο μαζί. Το Yank σημαίνει την πνευματική ενέργεια, την νοημοσύνη, την νοητικότητα που συλλαμβάνει αφηρημένα πραγματικότητες, σχέσεις, κλπ. Το Yin σημαίνει το ουσιαστικό στοιχείο, την ουσία. Η ουσία μπορεί να έχει «πνευματική υφή» ή πιο χονδροειδή (αυτό που εμφανίζεται σαν «ύλη»). Αυτό εξαρτάται από το επίπεδο της δραστηριότητας 

Το Yank and Yin υπάρχουν ταυτόχρονα, πάντα, αλλά η δράση τους είναι συμπληρωματική. Όταν αυξάνεται το Yank μειώνεται το Yin κι αντίστροφα. Έτσι προκύπτει ένα φάσμα δραστηριότητας που ξεκινά από το Καθαρό Yank και καθώς αυξάνεται προοδευτικά το Yin καταλήγει στο καθαρό Yin. Σε αυτό το φάσμα δραστηριότητας υπάρχουν άπειρες διαβαθμίσεις αλλά χονδρικά διακρίνονται διάφορα πεδία δραστηριότητας που διαφέρουν μεταξύ τους. Η μετάβαση από το ένα πεδίο δραστηριότητας στο άλλο είναι βαθμιαία αλλά για καθαρά πρακτικούς λόγους
Έτσι από το Tao Te Ching γεννιέται το Ένα Tao 道   Από το Ένα γεννιούνται οι δύο δυνάμεις Yank and Yin. Από τις δύο δυνάμεις γεννιούνται οι τρεις ευδιάκριτες φάσεις της δραστηριότητας που παράγουν όλα τα πεδία δραστηριότητας κι όλα τα φαινόμενα. Σύμφωνα με τον Lao Tse:
«Το Tao 道 γέννησε το Ένα,
Το Ένα γέννησε την δυαδικότητα,
Έπειτα τα δύο γέννησαν την τριάδα,
Και τα τρία γέννησαν όλα όσα υπάρχουν.
Αυτά τα δέκα χιλιάδες δημιουργήματα έχουν το Yin στην πλάτη τους
Κι αγκαλιάζουν το Yank
Και  σε αυτό τον συνδυασμό των δυνάμεων βασίζεται η ισορροπία τους...»
 
Η λέξη "Ταοϊσμός" χρησιμοποιείται ως μετάφραση των κινέζικων όρων Daozang σε 道教 "διδασκαλίες/ θρησκεία του Dao" και Daojia 道家 ("σχολή του Dao"). Ο χαρακτήρας Tao 道 ή  Dao, σημαίνει "ατραπός" ή "δρόμος". Όμως  στην κινεζική θρησκεία και φιλοσοφία έχει προσλάβει περισσότερο αφηρημένα νοήματα. Το σύνθετο Daojia 道家αναφέρεται σαν θρησκεία. Το Daojia 道家αναφέρεται στην δραστηριότητα των λογίων κατά τις  σπουδές τους. Ας σημειωθεί εδώ ότι η συγκεκριμένη διάκριση είναι αφ’ εαυτής αντιφατική και παρουσιάζει δυσκολίες ως προς την ερμηνεία της.
Επικρατεί αρκετή σύγχυση σε ό,τι αφορά στο νόημα του Tao 道, καθώς ο όρος χρησιμοποιείται συχνά εσφαλμένα για να περιγράψει παρόμοιες φιλοσοφικές σχολές όπως το Zen. Σε ορισμένες χώρες και σε διαφορετικά εννοιολογικά πλαίσια.Για παράδειγμα, στις " Tao 道, " οργανώσεις της Κίνας όσο και της Ταϊβάν, ο όρος εφαρμόζεται στην κινεζική λαϊκή θρησκεία shamanism , όχι σαν όνομα αλλά σαν τίτλος διάκριση  Ωστόσο πολλοί, αν όχι οι περισσότεροι, από εκείνους που ακολουθούν τις συγκεκριμένες θρησκείες δεν αναγνωρίζουν τον Taoism ως όνομα της θρησκείας του.
Ανάλογα με τα συμφραζόμενα που αποδίδει κανείς στον Ταοϊσμό, οι ρίζες του είναι δυνατόν να ανιχνευθούν σε:
•    προϊστορικές κινεζικές θρησκείες
•    στη σύνθεση του   Tao Te Ching,  του Dao De Jing, ή  Daodejing 道德經, 3ο με 4ο αιώνα

Ο Tao 道," ως διακριτή θρησκευτική οντότητα διαμορφώθηκε σε ύστερες περιόδους, ως αντίδραση στην νέο αφιχθείσα θρησκεία του Buddhism, ή με την κωδικοποίηση των κειμένων The Zhuangzi  庄子
Σύμφωνα με άλλες αφηγήσεις ο τον Lao Tse (ο υποτιθέμενος συγγραφέας του Tao 道 Dao De Jing και  ο I Ching ) υπήρξε διδάσκαλος τόσο του Buddha όσο και του Confucius. Ο πρώιμος  taoism σχετίστηκε με τις αρχαίες εικονογραφίες, τον μυστικισμό και τη   προγονολατρεία. Ο  συμβολισμός του  σε κελύφη χελώνας προηγείται χρονικά της πρώιμης κινεζικής καλλιγραφίας και είναι η βάση της γραπτής Κινέζικης σε τέχνεργα που χρονολογούνται προγενέστερα του 1600 π.Χ

Η δυναστεία Han 206 –220
Κατά την πρώιμη περίοδο της δυναστείας ο Han (Χαν) λατρευόταν ως θεός μαζί με Κίτρινο Αυτοκράτορα  ( Huang-Lao黄帝四经) (γύρω στο 2700 πΧ). Σύμφωνα με κινέζικους θρύλους, ο Κίτρινος Αυτοκράτορας, ο οποίος κυριαρχούσε στον Κίτρινο ποταμό από όπου ξεκίνησε ο κινέζικος πολιτισμός και ήταν εξαιρετικός πολεμιστής ο οποίος ξεκίνησε να κατακτήσει τις γύρω φυλές. Σε μια από τις μάχες, ο εχθρός του ήταν ένας βασιλιάς μιας φυλής ο οποίος ήταν και μάγος. Αυτός ο μάγος δημιούργησε παχιά ομίχλη που σκοτείνιασε τον ουρανό και ο Κίτρινος Αυτοκράτορας με τον στρατό του ήταν παγιδευμένος στην ομίχλη. Μην μπορώντας να βρει την έξοδο, ο Κίτρινος Αυτοκράτορας (The Yellow Emperor's Four Classics ) ζήτησε την συμβουλή της δασκάλας του, την «Θεά του 9ου Ουρανού». Αυτή η γυναίκα δίδαξε τον Κίτρινο Αυτοκράτορα να φτιάξει την μαγνητική πυξίδα. Ο Κίτρινος Αυτοκράτορας, έχοντας στην κατοχή του μια τέτοια πυξίδα πάνω στο άρμα του, μπόρεσε να βρει το δρόμο του, δραπέτευσε από την ομίχλη και νίκησε τον εχθρό του...
Από το κίνημα Huang-Lao The Yellow Emperor's Four Classics είναι το Huainanzi, που ερμηνεύει τις πρώιμες taoism  διδασκαλίες στο φως της αναζήτησης για την αθανασία
ΥΓ .  Στο Μawangdui ένα αρχαιολογικό χώρο με τάφους οι ανασκαφές έφεραν στο φως χειρόγραφες ζωγραφικές  και χάρτες πάνω σε ολομέταξα υφάσματα  που αποτελούσαν τις τρεις εποχές Han επίσης και έγγραφα με παραδοσιακή κινέζικη Ιατρική Tao, yoga, Yin and Yang καθώς και αστρονομίας από το γνωστό Huangdi Neijing  επίσης ένα βιβλίο του Κίτρινου Αυτοκράτορα το οποίο αφορούσε το μετάξι
 Τα χειρόγραφα Mawangdui περιλαμβάνονται δύο αντίγραφα μετάξι της Daodejing με τον τίτλο "Laozi".  Και οι δύο προσθέτουν άλλα κείμενα και οι δύο αντιστραφεί η διάταξη έλαβε κεφάλαιο, δίνοντας την Dejing κεφάλαια πριν από την Daojing.  Η λεγόμενη "Έκδοση Β" περιλάμβανε τέσσερις προηγουμένως άγνωστα έργα, το καθένα προσαρτάται με έναν τίτλο και τον αριθμό των χαρακτήρων ( 字
Ο Zhang Daoling, με το πρόσχημα του Zhang Tianshi, είναι μια δημοφιλής θεότητα σε όλη την Ανατολική Ασία  στο πολιτιστικό τομέα, όπου είναι ονομαστό   για τις exorcistic ικανότητές του.  Αυτές οι προσευχές και συνοψίζονται από την Anne Goodrich:
Ο  T'ien-shih [Tianshi σε pinyin] είναι ένας από τους πιο ισχυρούς της εξορκιστές.  Η εικόνα του ή ακόμα και το αποτύπωμα της σφραγίδας του, κρεμιέται  στο σπίτι, ή αυτοκίνητο για να  το προστατεύσει από όλα τα κακά πνεύματα.  Γοητεύει  και  κρατά  μακριά τους δαίμονες της ασθένειας.  Είναι προσευχή   σε δύσκολους καιρούς. 

Υπάρχουν μια σειρά από ειδικές ημέρες για να κάνει αναφορές και αφιερώματα: την 28η του 4ου φεγγαριού, την 15η ημέρα του 1ου μήνα, και την 15η ημέρα του δεύτερου μήνα που είναι τα γενέθλια του T'ai-Shang Lάο-Chun  η θεωρούμενη Laozi
 ... Εκεί  απεικονίζεται ως ένας γέρος σε θέση  μελετητής , φορώντας ένα Taoism στέμμα, ... και συχνά επίσης απεικονίζεται ιππεύοντας και έχοντας  στο πίσω μέρος του μια τίγρη και  κραδαίνοντας το σπαθί του.
 Οι μύστες  Daoist και το  Zhang Daoling, σε μια αδιάσπαστη γραμμή διαδοχής που τώρα  πια εδρεύει μόνο στην Ταϊβάν μετά το Κομμουνιστική άνοδο στην εξουσία το 1949

Ο Zhang Daoling  张陵 ένας Taoist ερημίτης  Γεννήθηκε και μεγάλωσε στην επαρχία του Pei (σύγχρονης Anhui / ) κατά τον πρώτο αιώνα της Κοινής Εποχής (με παραδοσιακούς λογαριασμούς τοποθετώντας την ημερομηνία της γέννησής του το  34πΧ πολύ νωρίς ασχολήθηκε τον  διαλογισμό  και την αλχημική πρακτική
Ήταν μια μεγαλοφυία που  ισχυρίστηκε ότι άρχισε να λαμβάνει νέες αποκαλύψεις από τον Lao Tse: το 142  όντας στην και γύρω από τον πυρήνα αυτών των αποκαλύψεων ίδρυσε την Zhengyi Mengwei Tianshi Tao ("Ουράνιοι Διδάσκαλοι").
Ασκούσε την πνευματική θεραπεία και συνέλεγε προσφορές "πέντε χούφτες ρύζι" από τους οπαδούς του, γεγονός που οδήγησε στην ανάλογη εναλλακτική ονομασία του κινήματός του  Μi wudou Tao "πέντε χούφτες ρύζι για το Κίνημα”.
Το κεντρικό μήνυμα του Zhang Daoling  张陵 ήταν πως η ουράνια τάξη θα έφθανε σύντομα στο τέλος της και θα τη διαδεχόταν μια περίοδος "Μεγάλης Ειρήνης". Στην πραγματικότητα οι δραστηριότητες της συγκεκριμένης σέκτας επιτάχυναν την πτώσης της  Han  δυναστείας.

Το κράτος των Chin αναπτύχθηκε στα τέλη του 4ου αιώνα πΧ. Τα εδάφη της αυτοκρατορίας ενοποιήθηκαν Chin & Han  και αποτέλεσαν στρατιωτικές περιφέρειες όπου διοικούσαν στρατιωτικοί και πολιτικοί. Οι αξιωματικοί διορίζονταν από την κεντρική διοίκηση την οποία αποτελούσαν τρεις "δούκες" - πρωθυπουργός, μεγάλος σύμβουλος, μεγάλος επόπτης και εννέα υπουργοί. Οι Chin ενοποιούν και το Σινικό Τείχος που ως τότε αποτελούνταν από μεμονωμένα τείχη. Ο αυτοκράτορας Qin Shi Huang είναι γνωστός από το τεράστιο μαυσωλείο του όπου οι ανασκαφές έφεραν στο φως τον "Πήλινο Στρατό" του στο Xi'an
Το 213πΧ δίνεται εντολή για το κάψιμο βιβλίων. Αυτό επέφερε την δυσαρέσκεια του λαού και σε συνδυασμό με τις μηχανορραφίες της αυλής, επέφεραν  την πτώση των Chin Η δυναστεία των Han κυριάρχησε πάνω από  4 αιώνες και ταυτίστηκε με την ενοποίηση της Κίνας και τη δημιουργία εθνικής συνείδησης. Οι κινέζοι αυτοαποκαλούνται σήμερα Han. Η εξουσία έγινε πιο συγκεντρωτική. Πολλές κληρονομικές ιδιοκτησίες καταργήθηκαν και η χώρα διαιρέθηκε σε 13 επαρχίες. Λίγα χρόνια αργότερα ανεβαίνουν στην εξουσία οι "Ανατολικοί Χαν", οι οποίοι δεν μπόρεσαν να αντιμετωπίσουν το θέμα των γαιοκτημόνων και έτσι γίνονται διάφορες εξεγέρσεις.

Το ίδιο θα μπορούσε να λεχθεί για τους σύγχρονους του Zhang Daoling  Taoism  της σέκτας του Zhang Liang που ήταν ο αδελφός Zhang Jiao, ηγέτης Κίτρινη εξέγερση τουρμπανιών ενάντια Δυναστεία Han. Ο εγγονός του Zhang ίδρυσε ένα θεοκρατικό κράτος στην επαρχία Σιτσουάν. Η σύγχρονη σέκτα Zhengyi διεκδικεί την καταγωγή της από τη σέκτα των Ουράνιων Διδασκάλων και ο τωρινός  Ουράνιος Διδάσκαλος ζει στην Ταϊβάν .
Ο Lao Tse ε έλαβε την αυτοκρατορική αναγνώριση ως θεότητα το
Το όνομα Daozang προέρχεται από τη δυναστεία Han. Στην ιστορία του o Shima Xian αναφέρεται στους αθανάτους. Στον Zhengyi  σχετίζεται με τον Laozi  και τον Zhengyi.
 Εντέλει ο όρος Daozang εφαρμόστηκε για τα θρησκευτικά κινήματα που αναφέρονται πιο πάνω. Οι δύο όροι χρησιμοποιούνταν εναλλακτικά έως πρόσφατα και η διάκρισή τους έγινε από Confucius.  συγγραφείς. Το πρωιμότερο σχόλιο για το Dao De Jing είναι αυτό του Dong Zhuo Ο "Διδάσκαλος της Όχθης", εκπροσώπου του θρησκευτικού Taoi

Η Περίοδος των Τριών Βασιλείων (220–265)
The Three Kingdoms Period, Wei 魏, Shu蜀, and Wu 吳.

Η σχολή Xuanxue "Μυστηριώδης Σοφία", , εστιάζεται στα κείμενα του Laozi και του Zhengyi αλλά όχι στην οργανωμένη θρησκεία.

Έξι Δυναστείες 316–589μ.Χ
Οι περίοδοι των Τριών Βασιλείων, των Δυτικών και Ανατολικών Τζιν και των Νοτίων και Βορείων Δυναστειών.

Μετά την πτώση των Han κυριαρχούν διάφορα βασίλεια και δυναστείες. Τα "Τρία Βασίλεια"三界 τον 3ο αιώνα μΧ προήλθαν από τον καταμερισμό της εξουσίας ανάμεσα στους Χαν. Μετά από αυτήν την περίοδο είναι μια φάση ενοποίησης κάτω από τη Δυναστεία των Jin (265-420μΧ). Στην περίοδο των Jin  η Κίνα αναπτύσσει σχέσεις με άλλους λαούς. Τον 5ο-6ο αιώνα η Κίνα είναι διχασμένη σε νότο και βορρά. Οι "Νότιες Δυναστείες" καλύπτουν την περίοδο 420-584μΧ. Η βόρεια Κίνα είναι υπό την κυριαρχία ξένων κυρίως ηγεμόνων
 Οι Δυναστείες αυτές αποκαλούνται "βόρειες". Οι βόρειες ηγεμονίες ευνοούν την ανάπτυξη του βουδισμού

Ο Taoism αλχημιστής Ge Hong  葛洪 (283-343),, γνωστός επίσης ως Baopuzi (抱扑子 Ο "Διδάσκαλος που Αγκαλιάζει την Απλότητα" ενεργός κατά τον τρίτο και τέταρτο αιώνα μ.Χ. άσκησε μεγάλη επίδραση στον ύστερο Taoism. Σημαντικά κείμενα του Taoism  γράφτηκαν στη διάρκεια αυτής της περιόδου, ανάμεσα στην οποία περιλαμβάνονται το Shangqing 上清 "Ύψιστη Αγνότητα" (365–370) και το Lingbao 靈寶 "Ιερός Θησαυρός" 397–402. Οι αποκαλύψεις Shangqing λήφθηκαν από τον Yang Xi, συγγενή του Ge Hong  . Στα συγκεκριμένα κείμενα δόθηκε έμφαση στον διαλογιστικό οραματισμό 內觀 neiguan.
Μιλούσαν για τον ουρανό Shangqing 上清 ο οποίος βρισκόταν υπεράνω του ύψιστου ουρανού των Taoism του Ουράνιου Διδάσκαλου. Οι αποκαλύψεις του Yang Xi θεωρούνταν το αποτέλεσμα των επισκέψεων των κατοίκων αυτού του ουρανού Dharma Rain Zen  πολλοί από τους οποίους ήταν πρόγονοι ενός αριστοκρατικού κύκλου της νότιας Κίνας. Οι Rain Zen  μιλούσαν για μια αποκάλυψη, η οποία θα λάμβανε χώρα το 384 και διατείνονταν πως μόνον ορισμένα άτομα από αυτούς τους αριστοκρατικούς κύκλους είχαν επιλεγεί να σωθούν.
Τον πρώτο αιώνα της εμφάνισής του ο Taoism Shangqing ήταν απομονωμένος στους συγκεκριμένους φιλοσοφικούς κύκλους. Αργότερα ο Tao Hongjing 456–536 κωδικοποίησε και σχολίασε τα κείμενα του Yang Xi, ανοίγοντας έτσι το δρόμο για τη μετατροπή του Taoism Shangqing  σε λαϊκή θρησκεία shamanism
 Οι γραφές Sinitic languages 道πρόσθεσαν ορισμένα βουδιστικά στοιχεία, ανάμεσα στα οποία περιλαμβάνονται τελετουργικές ψαλμωδίες, και έδωσαν έμφαση στην παγκόσμια σωτηρία.
Στο Huahujing 化胡經 "Γραφή της Μεταστροφής των Βαρβάρων" καταγράφεται ο ισχυρισμός πως ο Lao Tse: πήγε στην Ινδία, όπου δίδαξε λιγότερα εξελιγμένα δόγματα με το όνομα του Buddha. Οι Βουδιστές με τη σειρά τους είχαν αντιρρήσεις και οι αυτοκράτορες καταδίκασαν "κανονικά" τον ισχυρισμό. Παρόμοιος ισχυρισμός υπάρχει και στο Xishengjing 西升經 "Γραφή της Δυτικής Εξύψωσης".

Δυναστεία Tang, 618–907
Οι Δυναστείες Shui, Tang, και η εποχή των Πέντε Δυναστειών και 10 Βασιλείων.

Η περίοδος ανάμεσα στον 6ο-10ο αιώνα είναι μια φάση μεγάλης ακμής. Η Δυναστεία Shui (581-618μΧ) περιέλαβε μόνο δύο αυτοκράτορες. Η Δυναστεία αντιμετώπισε και εξωτερικά προβλήματα καθώς τότε υπήρχε ο τουρκικός κίνδυνος στην Ασία. Η πολυδάπανη ζωή του δεύτερου αυτοκράτορα επέφερε την πτώση της δυναστείας.
Στους τρεις περίπου αιώνες που κυριάρχησαν οι Tang η Κίνα φτάνει σε μεγάλη ακμή. Την εποχή αυτή διαδίδονται και ξένες θρησκείες όπως ο χριστιανισμός και ο ζωροαστρισμός. Μετά την πτώση των Tang η περίοδος είναι γνωστή ως περίοδος των Πέντε Δυναστειών και Δέκα Βασιλείων, των οποίων οι ηγεμόνες αποκαλούνται είτε αυτοκράτορες είτε ηγεμόνες
Ο Tao 道   κέρδισε επίσημη θέση στην Κίνα κατά τη διάρκεια της δυναστείας Tang, (618-907), οι αυτοκράτορες της οποίας διεκδικούσαν συγγένεια με τον Lao Tse Ωστόσο, αναγκάστηκε να ανταγωνιστεί τον Confucius και τον Buddhism, που ασκούσαν εξίσου σημαντικές κοινωνικές, θρησκευτικές και πολιτικές επιδράσεις.
Ο αυτοκράτορας Ch’eng Hsiin Tzu (685–762) έγραψε σχόλια σε κείμενα και από τις τρεις αυτές παραδόσεις, γεγονός που σημαίνει ότι για πολλούς ανθρώπους κανένα από τα παραπάνω ρεύματα δεν ήταν αποκλειστικά μοναδικό. Η συγγραφή των σχολίων χαρακτηρίζει την αρχή μιας μακρόχρονης τάσης στην αυτοκρατορική Κίνα, σύμφωνα με την οποία η κυβέρνηση υποστήριζε (και ταυτόχρονα ρύθμιζε) και τα τρία θρησκευτικό -  φιλοσοφικά ρεύματα.
Ο αυτοκράτορας Tang,   πρόσθεσε το Dao De Jing,στον κατάλογο των «κλασικών κειμένων» Jing, 經 που έπρεπε να μελετώνται για τις αυτοκρατορικές εξετάσεις, εξ ου και ο προσδιορισμός - Jing στον τίτλο του κειμένου.

Δυναστεία Song 960–1279
Στην περίοδο της δυναστείας Song 宋朝 960-1279 αρκετοί αυτοκράτορες –ιδιαίτερα ο  Quinzong, - προώθησαν τον Tao 道 , συλλέγοντας Taoism κείμενα και εκδίδοντας επανειλημμένα το Daozang. Η σχολή   Kuan-zem  του Taoism ιδρύθηκε σε αυτή την περίοδο, και μαζί με τους Ουράνιους Διδάσκαλους Zhengyi είναι μια από τις δύο σχολές του Taoism που επιβίωσε έως σήμερα.
Στην ίδια περίοδο παρατηρείται μια σύνθετη αλληλεπίδραση ανάμεσα στις ελίτ παραδόσεις του οργανωμένου Ταοϊσμού τον οποίο ασκούσαν οι εντεταλμένοι Daoist και τις τοπικές παραδόσεις της shamanism θρησκείας, την οποία ασκούσαν πνευματιστικά διάμεσα  και μια νέα τάξη μη εντεταλμένων τελετουργών ιερέων που έγιναν γνωστοί ως Wang Fu-chic . Το αποτέλεσμα τούτης της αλληλεπίδρασης υπήρξε η ενσωμάτωση των  τοπικών θεοτήτων στο γραφειοκρατικά οργανωμένο Tao 道   πάνθεο και η εμφάνιση νέων   τελετουργικών εξορκισμών , ανάμεσα στα οποία περιλαμβάνονται οι Ιεροτελεστίες της Ουράνιας Καρδιάς και οι Ιεροτελεστίες της Βροντής.
Όψεις του Confucius, του Taoism και του Buddhism συντέθηκαν στη σχολή του Neo- Confucius, που έγινε με τη σειρά του αυτοκρατορική ορθοδοξία για κρατικούς γραφειοκρατικούς σκοπούς.
 
Δυναστεία Wan  1279–1367
Μονή του Λευκού Σύννεφου Baiyun Guan, Πεκίνο 白 云 观
Κατά την περίοδο της δυναστείας Wan  (1279-1367) το Neidan Shu: μέθοδος εσωτερικής ιατρικής που περιλαμβάνει πρακτική αναπτυξιακής ρίζας Dantian, Sanbao (3 θησαυροί) πρακτική, Sandong Yuanqi Gong (3 τρύπες της μεθόδου Yuanqi  έγινε το επίκεντρο της σέκτας Kuan-zem  , οι οπαδοί της οποίας ακολουθούσαν ένα μοναστικό πρότυπο εμπνευσμένο από τον Buddhism. Ένας από τους αρχηγούς της, ο  Qiu Chuji  丘處機; έγινε διδάσκαλος του ( 1219) Genghis Khan και χρησιμοποίησε την επιρροή του για να σώσει εκατομμύρια ανθρώπινες ζωές. Ξεκινώντας από το Shandong , η σέκτα οργάνωσε το θρησκευτικό κέντρο της στο Πεκίνο στο  ιερό ναό που ονομάζεται Baiyun Guan «Μονή του Λευκού Σύννεφου». (Ο διάδοχος του Yin Zhiping  έχτισε ένα ιερό μνημείο πάνω από τον τάφο του Qiu.  Αυτός ο ιερός ναός  ονομάζεται Baiyun Guan  και καταστράφηκε  όταν πήραν την κυριαρχία οι Μογγόλοι στα τέλη του 13ου αιώνα Ωστόσο  κατά την δυναστεία των Ming σταμάτησε η λειτουργία του, αλλά , πριν το τέλος της δυναστείας επανήλθε στο προσκήνιο η σέκτα των Ουράνιων Διδασκάλων και φυσικά ο Buddhism. Μέχρι σήμερα, White Cloud Ναός παραμένει ελεγχόμενη   από Quanzhen. [3] Κατά τη διάρκεια του 20ου αιώνα, η μονή έγινε χωρίς ηγούμενος για τη δεκαετία του 1940, και έκλεισε όταν οι κομμουνιστές ανήλθαν στην εξουσία το 1949.  Σε αντίθεση με πολλά άλλα ιστορικά μνημεία τα οποία είχαν καταστραφεί κατά τη διάρκεια της  Πολιτιστικής Επανάστασης το Baiyun Guan ,ήταν καλά προστατευμένο και παρέμεινε ασφαλής.  Σήμερα είναι και πάλι η πλήρης λειτουργία ναού και είναι η έδρα της κινεζικής Taoism Association.
Η έννοια του Quanzhen μπορεί να μεταφράζεται κυριολεκτικά σε "All True» και για το λόγο αυτό, καλείται συχνά το «όλη η αλήθεια για την  Θρησκεία" ή το "ο Τρόπος  πληρότητας και της Αλήθειας."  Σε κάποια κείμενα, είναι επίσης αναφέρεται ως "Δρόμος του Πλήρης τελειότητα."
 Με ισχυρές ρίζες Tao 道 , η Σχολή Quanzhen ειδικεύεται στη διαδικασία της « αλχημείας μέσα στο σώμα »ή  Neidan (εσωτερική αλχημεία), σε αντίθεση με Waidan (εξωτερική αλχημεία που πειραματίζεται με την κατάποση των βοτάνων και των μετάλλων, κλπ.).  Η παράδοση Waidan έχει αντικατασταθεί σε μεγάλο βαθμό από Neidan, όπως Waidan ήταν μερικές φορές επικίνδυνο και θανατηφόρο αποτέλεσμα . Το  Quanzhen επικεντρώνεται στην εσωτερική καλλιέργεια του ατόμου η οποία είναι συνεπής με την πανταχού πεποίθηση Tao 道των  Wu Wei , η οποία είναι ουσιαστικά «δράση μέσω της αδράνειας».
 Όπως τα περισσότερα Τα Tao 道, οι  Quanzhen ιερείς ασχολήθηκαν ιδιαίτερα με τη μακροζωία και την αθανασία μέσα από την αλχημεία, την εναρμόνιση του εαυτού τους με το Tao 道, μελετώντας τα πέντε στοιχεία , και ιδέες για το υπόλοιπο σύμφωνα με Yank and Yin θεωρία.
 
Η μακριά γροθιά του πρώτου αυτοκράτορα της δυναστείας "Song", δημιουργήθηκε μέσα στο ναό Shao Lin   από τον Zhao Kuang Yin  赵匡胤 927 - 976 τον πρώτο αυτοκράτορα της δυναστείας Song 宋朝 (Song 960 - 1279), από τη μακρόχρονη εμπειρία του με τους εχθρούς στο πεδίο της μάχης.
Η ύπαρξη των «ψευδό-μοναχών» Shao Lin   Wu Seng όχι μόνο πρόσφατα αλλά και εκατοντάδες χρόνια πριν, προκάλεσε μεγάλη σύγχυση. Στη διάρκεια της δυναστείας Song, ο αυτοκράτορας Zhao Kuang Yin  και οι μοναχοί δημιούργησαν τη μορφή Tai Zu Chang Quan  太祖长拳 για να χρησιμοποιηθεί ως εξεταστικό σύνολο. Με αυτόν τον τρόπο, μπορούσαν να ξεχωρίσουν ποιός ήταν πραγματικός Shao Lin   μοναχός. Στην περίπτωση που δεν γνώριζαν αυτή τη μορφή, σήμαινε ότι ήταν «ψευδο-μοναχοί».
 
Οι Δυναστείες Song, Liao, Δυτικοί Xia ή Xixia Jin, Yuan (960-1368)
Οι Tai Zu Chang Quan  太祖长拳 κυριάρχησαν στην Κίνα ενώ την ίδια περίοδο μικρές δυναστείες κατείχαν μικρά ή μεγαλύτερα τμήματα της βόρειας Κίνας. Η μακριά γροθιά του πρώτου αυτοκράτορα της δυναστείας "Song", δημιουργήθηκε μέσα στο ναό Shao Lin   από τον Zhao Kuang Yin  赵匡胤 927 - 976 τον πρώτο αυτοκράτορα της δυναστείας Song 宋朝 (Song 960 - 1279), από τη μακρόχρονη εμπειρία του με τους εχθρούς στο πεδίο της μάχης.
Η ύπαρξη των «ψευδό-μοναχών» Shao Lin   Wu Seng όχι μόνο πρόσφατα αλλά και εκατοντάδες χρόνια πριν, προκάλεσε μεγάλη σύγχυση. Στη διάρκεια της δυναστείας Song, ο αυτοκράτορας Zhao Kuang Yin  και οι μοναχοί δημιούργησαν τη μορφή Tai Zu Chang Quan  太祖长拳 για να χρησιμοποιηθεί ως εξεταστικό σύνολο. Με αυτόν τον τρόπο, μπορούσαν να ξεχωρίσουν ποιός ήταν πραγματικός Shao Lin   μοναχός. Στην περίπτωση που δεν γνώριζαν αυτή τη μορφή, σήμαινε ότι ήταν «ψευδο-μοναχοί».
Οι Liao  "The Liao Dynasty  辽朝” ανήκουν στη Μογγολική φυλή Kitan . Ήταν οι πρώτοι που χρησιμοποίησαν ως πρωτεύουσα το Πεκίνο. Ομιλούμενη γλώσσα ήταν τα Μογγολικά. Οι Δυτικοί Xianbei  ήταν θιβετιανής προέλευσης. Μιλούσαν θιβετιανά. Οι Jin  ήταν πρόγονοι των Menggu" (Mongol και επινόησαν δικές τους γραφές. Οι Liao με αρχηγό τον Kublai εγγονό του Genghis Khan, εδραίωσε την δυναστεία του και της έδωσε το όνομα Yuan . Στη διάρκεια του 13ου-14ου αιώνα οι μεταφορές στην Κίνα γίνονται πιο ασφαλείς. Μετά το θάνατο του Kublai μπήκε στο δρόμο της παρακμής.

Η τελευταία φάση της αυτοκρατορίας:Δυναστείες Μing  και πρώτη φάση της Δυναστείας Qing (1368-1840)
Η περίοδος από το 14ο ως το 19ο αιώνα. είναι το τελευταίο στάδιο της Κίνας ως αυτοκρατορίας. Πρώτα  η δυναστεία των Μing που ήταν γηγενής (1368-1644), και έπειτα των Qing (1644-1911) η οποία προσδιορίζεται ως Δυναστεία των Menggu" (Mongol  από τον τόπο καταγωγής των ηγεμόνων της.
Η έδρα των Μing ήταν στο Πεκίνο. Πρώτη τους φροντίδα ήταν η ενίσχυση της αυτοκρατορικής εξουσίας ενώ σε ευαίσθητες συνοριακές περιοχές εγκατέστησαν ειδικές φρουρές. Η διοίκηση στελεχωνόταν από αξιωματούχους που επιλέγονταν με εξετάσεις. Τα θέματα ήταν από τα κλασικά κομφουκιανά κείμενα. Όσοι τα κατάφερναν εξασφάλιζαν και θέσεις κρατικών  λειτουργών (μανδαρίνων στη Δύση).Στην εσωτερική ανάπτυξη ,οι Μing έκαναν βελτιώσεις στο Σινικό Τείχος και το Μεγάλο Κανάλι και άρχισαν τις εξερευνήσεις στον Ινδικό ωκεανό. Το 16ο αιώνα. οι πρώτοι Ευρωπαίοι φτάνουν στην Κίνα.Ψηφοφορία
Σε τι θέματα θέλετε να ανανεώσουμε το site μας?
Total of answers: 351
Login form
Επισκεψιμότητα
Total online: 1
Επισκέπτες: 1
Μέλη: 0
Site Translator
 
Visitors Location
Γίνετε μέλος μας!


Τα βιβλία μας!
Για τους λάτρεις του τρόμου.
Σε συνεργασία με:
Το Ράδιο μας!